Podpisy pod online petičnú výzvu zbieral Greenpeace Slovensko vyše roka. Jednou z hlavných požiadaviek je, aby Slovensko na európskej úrovni hlasovalo za úplný zákaz používania neonikotínoidov. Tieto látky totiž preukázateľne predstavujú vysoké riziko pre včely.

Greenpeace tiež žiada o prepracovanie Národného akčného plánu na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov, ako aj obmedzenie ďalších nebezpečných pesticídov v budúcnosti.

„Ministerka musí začať počúvať hlas ľudí. Vyše 50-tisíc občanov jej jednoznačne povedalo, že si tieto škodlivé látky na Slovensku neželá a že je za ich úplný zákaz na európskej úrovni. Očakávame, že Slovensko sa prestane vyhovárať, tak ako doteraz, a začne podnikať reálne kroky k radikálnemu znižovaniu postrekov,“ uviedla koordinátorka kampane Jedlo pre život z Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Neonikotínoidy sú najpoužívanejšie insekticídy na svete. Najviac sa používajú na morenie osiva, sú rozpustné vo vode a cez korene sa dostavajú do celej rastliny.

Spájajú sa s masovými otravami včiel, no vysoké riziko pre včely a iné opeľovače predstavujú aj v nízkych koncentráciách. Môžu spôsobiť, že včely sú dezorientované a nevedia nájsť cestu späť do úľa, narúšajú ich schopnosť rozoznávať kvety, stravovacie návyky, znižujú imunitu a ich schopnosť dochovať kráľovnú.