Od mája tohto roka sa zavádza automatický vstup mladých ľudí do druhého dôchodkového piliera. Ak im vznikne prvé dôchodkové poistenie, teda sa prvýkrát zamestnajú, automaticky sa stanú účastníkmi sporivého piliera. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá nadobúda účinnosť od 1. mája tohto roka.

Lehota na voľbu DSS

Automatický vstup do druhého piliera sa pritom týka nielen mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po 1. máji tohto roka sa prvýkrát zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji tohto roka im vznikne.

Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v druhom pilieri automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z druhého piliera vystúpiť.

Osoby automaticky vstupujúce do druhého piliera budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku dôchodkového poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, správcu penzijných úspor im určí Sociálna poisťovňa.

Bude pritom postupovať tak, že pôjde postupne podľa zoznamu dôchodkových spoločností zoradených v abecednom poradí. Sporiteľ si pritom následne bude môcť správcu svojich penzijných úspor zmeniť. V minulom roku vstúpilo na trh práce takmer 45-tisíc prvopoistencov, ktorým vznikla povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie.

Päť správcovských spoločností

Na trhu starobného dôchodkového sporenia pôsobí päť dôchodkových správcovských spoločností. Ide o Allianz-Slovenskú DSS, DSS UNIQA, DSS NN, DSS VÚB Generali a DSS 365.life.

Dohromady spravujú majetok sporiteľov v sume 12,4 miliardy eur, z toho 7,06 miliardy eur sa nachádza v garantovaných dlhopisových fondoch a 5,34 miliardy eur v negarantovaných akciových, indexových a zmiešaných fondoch.

Ku koncu marca tohto roka si na dôchodok v druhom penzijnom pilieri sporilo 1 milión 776-tisíc ľudí. V porovnaní s marcom minulého roka v systéme starobného dôchodkového sporenia pribudlo 58-tisíc osôb.

Ďalšie dôležité správy

Old,Wrinkled,Hand,Holding,Jar,With,Coins,,Empty,Wallet,,Wooden
Neprehliadnite

Slováci zatiaľ nemajú veľkú motiváciu šetriť si v európskom dôchodku