Nemecká vláda ohlásila, že plánuje prvýkrát v histórii emitovať 30-ročné dlhopisy s nulovým kupónom. Investori tak za svoju investíciu do najdlhších nemeckých dlhopisov nedostanú vôbec žiaden úrok. Naopak, nemeckej vláde s najväčšou pravdepodobnosťou za privilégium vlastniť jej dlhopisy ešte zaplatia. Ako je to možné, keď je kupón nulový?

Primárna aukcia dlhopisov

Primárna aukcia je spôsob, ako vláda či korporácia emituje svoj dlh. Zúčastní sa jej viacero bánk či brokerov, ktorí prejavia o nákup dlhopisov záujem. Najčastejšie stanovia cenu, za ktorú chcú dlhopis nakúpiť, a k nej prislúchajúci objem.

Ak má dlhopis nominálnu hodnotu 100, tak v aukcii vláda nepredá dlhopis presne za hodnotu 100. Cena bude oscilovať okolo hodnoty 100 – môže byť vyššia aj nižšia.

Ak je záujem investorov malý, cena skončí nižšie ako 100. Znamená to, že investor získa dodatočný kapitálový výnos. Ak napríklad skončí na úrovni 98, potom investor získa dve ďalšie jednotky zisku. Ak naopak bude dopyt vysoký, cena vzrastie napríklad na úroveň 103. Investor vtedy zaplatí viac, ako od nemeckej vlády nakoniec dostane.

Rakúsky dlhopis

Práve to sa v súčasnosti deje. Výnosy na dlhopisoch sú záporné, čo znamená, že investori nakupujú dlhopisy za vyššiu cenu ako 100. Skutočne, napríklad 50-ročný dlhopis rakúskej vlády exspirujúci v roku 2062 má momentálne hodnotu 233 – viac ako dvojnásobok svojej nominálnej hodnoty.

Už sme vysvetľovali - keď cena dlhopisu rastie, výnos klesá. Pri hodnote 233 je výnos dlhopisu iba 0,39 percenta, pričom kupón dlhopisu je až 3,8 percenta. Znamená to, že investor musí rakúskej vláde zaplatiť zhruba 230 000 eur na to, aby mu každý rok platila kupón v hodnote 3 800 eur a v roku 2062 vyplatila 100 000 eur. Pomerne paradoxná situácia.

Nemecká aukcia

Nemecké 30-ročné dlhopisy sa momentálne obchodujú s výnosom -0,17 percenta. Ak bude kupón novej emisie dlhopisov nulový, investor tak bude musieť zaplatiť viac, ako o 30 rokov dostane.

Koľko presne zaplatí, o tom rozhodne dopyt na primárnej aukcii. Nemecká vláda sa chystá predať dlhopisy v objeme dva bilióny euro. Na aukcii sa ukáže, aký skutočný záujem o tento dlhopis banky a brokeri majú.

Argentínsky problém

V roku 2017, keď bolo všetko ružové, sa šli investori pobiť o 100-ročné argentínske dlhopisy. Vtedy bol záujem o ne viac ako trojnásobný. Istý čas sa tento dlhopis obchodoval dokonca nad úrovňou 100 – jeho výnos poklesol pod kupón.

Avšak teraz, keď Argentíne hrozí bankrot, cena dlhopisu výrazne poklesla pod hodnotu 50. Dlhopis tak momentálne ponúka výnos do splatnosti takmer 15 percent ročne. Kto sa ich však teraz odváži nakúpiť okrem pár hedžových fondov?