Štátny MH Manažment predal svoj menšinový podiel v spoločnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec. Od budúceho týždňa bude celého dopravcu vlastniť jeho doterajší väčšinový akcionár, firma KOBRA. Ako informuje štátny podnik, za predaj minoritného podielu získal takmer 2,4 milióna eur.

MH Manažment zdôraznil, že jeho možnosti ovplyvňovať strategické, manažérske a prevádzkové rozhodnutia spoločností autobusovej dopravy sú značne obmedzené. Zároveň štátu z vlastníctva obchodných podielov nevyplývali ani výhody v podobe signifikantných dividend. Súhrnne celkové dividendy za 20 rokov boli menej ako 1,7 percenta obstarávacej hodnoty podielu v SAD Lučenec.

„Vzhľadom na tieto dôvody, v súlade s dlhodobou stratégiou postupného útlmu činnosti spoločnosti MH Manažment, je rozhodnutie odpredať menšinové podiely štátu v SAD logický krok," argumentuje štátna firma. Výsledná suma predaja pritom podľa nej viac ako dvojnásobne prevyšuje znalecký posudok z roku 2022 aj znalecký posudok z roku 2019, ktoré si dala vypracovať. Financie získané predajom tohto podielu budú smerovať do obnovy Kúpeľov Sliač.

MH Manažment vyhlásil verejnú súťaž na odpredaj svojich menšinových podielov celkovo v ôsmich spoločnostiach autobusovej dopravy v septembri minulého roka. Išlo o SAD Prešov, SAD Trenčín, SAD Žilina, eurobus, SAD Banská Bystrica, SAD Lučenec, SAD Zvolen a Slovak Lines. Štát v nich prostredníctvom MH Manažmentu vlastnil menšinové podiely v rôznej výške od 30 do 44 percent.

MH Manažment je od roku 2016 nástupcom zrušeného Fondu národného majetku. Jeho 100-percetným akcionárom je ministerstvo hospodárstva.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračné foto
Neprehliadnite

Spoločnosť MH Manažment, a.s. vyhlasuje verejné súťaže