Podnet podal podpredseda strany Juraj Šeliga 13. februára na Generálnu prokuratúru (GP) SR. GP postúpila trestné oznámenie na Krajskú prokuratúru v Bratislave. „Dnešného dňa bola predmetná trestná vec doručená z Krajskej prokuratúry Bratislava na ďalšie konanie na Okresnú prokuratúru Bratislava I,“ priblížil aktuálny stav Matej Izakovič z Krajskej prokuratúry v Bratislave.

Podnet sa týkal dotácie vo výške 50-tisíc eur z rezervy predsedu vlády pre OZ Slovenka na organizáciu folklórneho podujatia Deň kroja v Banskej Bystrici. Predsedníčkou OZ je Mária Reháková, ktorá je zároveň vydavateľkou časopisu Slovenka. Práve v tomto časopise vyšiel v čase poskytnutia štátneho grantu štvorstranový rozhovor s premiérom.

J. Šeliga v tom vidí účelové použitie štátnych peňazí pre Pellegriniho propagáciu. „De facto zneužil svoju právomoc rozdeľovať dotáciu predsedu vlády na kúpu mediálneho priestoru," uviedol J. Šeliga.

Premiér obvinenie i účelovú časovú súvislosť odmietol, rovnako tak sa ohradila aj redakcia týždenníka. Šéfredaktora časopisu Mária Miková upozornila, že rozhovor s premiérom sa mal pôvodne uskutočniť skôr, pre pracovnú zaneprázdnenosť sa však termín viackrát posunul až na polovicu januára.

Zároveň poukazuje na to, že rozhovor s premiérom je jedným z rozhovorov, v ktorom časopis predstavuje osobnosti kultúrneho, spoločenského, ekonomického i politického života. „Rozhovor nebol zameraný na aktivity jednej strany, na jej propagáciu, ale na udalosti, ktorými žije človek ešte stále vo funkcii predsedu vlády,“ zdôraznila M. Miková.