Premiér očakáva, že vyše 1 500 ohrozeným zamestnancom budú poskytnuté všetky zákonné náležitosti, ktoré im vyplývajú z ukončenia pracovného pomeru, a že nedôjde k žiadnym prieťahom, ktoré by mohli ohroziť životnú situáciu rodín doterajších zamestnancov.

„Musíme sa pokúsiť ľuďom poskytnúť maximálnu možnú pomoc, najmä v období pred vianočnými sviatkami im dať nejakú istotu, keď sa ocitli v takejto zložitej životnej situácii. To, čo ma zaráža a ľudsky rozčuľuje, je správanie ich dnes už bývalého zamestnávateľa, ktorý sa nesnažil situáciu riešiť. Takto by sa zodpovední podnikatelia, ktorí sa dostanú do ekonomických problémov, nemali správať,“ zdôraznil premiér.

Vedenie Potravín Kačka 30. septembra rokovalo s odbormi o hromadnom prepúšťaní v súvislosti s vyhlásením konkurzu. Ako o tom minulý týždeň informovala TASR zástupkyňa odborov Simona Stieranková, k dohode nedospeli a rokovanie situáciu nijako neposunulo želaným smerom.

Pellegrini zatlačil na Kačku. Tá oznámila hromadné prepúšťanie

Zamestnanci potravín Kačka. Zdroj: Zamestnanec potravín Kačka

„Vyzeralo to asi tak, že zamestnávateľ nám predložil zoznam zamestnancov, rozhodnutie o organizačnej zmene a jeden dokument, kde boli vyňaté niektoré individuálne pozície, alebo celé oddelenia, ktorých sa hromadné prepúšťanie zatiaľ nemá dotknúť, keďže sú strategického významu,“ priblížila S. Stieranková s tým, že iné dokumenty či dôvody hromadného prepúšťania im neboli poskytnuté.

„Pre ukončenie pôsobenia siete Potravín Kačka na Slovensku príde o prácu približne 1 800 ľudí, ktorí navyše nedostali svoje výplaty. Máme však pocit, že to nikoho nezaujíma. Ak hrozí prepúšťanie v inom segmente, často v omnoho nižšom meradle, tak záujem verejných činiteľov je úplne na inej úrovni,“ reagoval na konkurz obchodnej siete Potraviny Kačka predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.

Okresný súd Banská Bystrica začal 7. októbra konkurzné konanie voči dlžníkovi - Potraviny Kačka, a. s., Lučenec. Reťazec zastupuje Beatow Partners, s. r. o., Bratislava.

Vyplýva to z uznesenia súdu z 1. októbra, zverejneného v Obchodnom vestníku 7. októbra. Proti uzneseniu nie je podľa súdu odvolanie prípustné. Návrh na konkurz podalo vedenie reťazca ešte koncom augusta tohto roka.

Majú viacero možností

Aktualizované o 18:15

Reťazec úspešne ukončil rokovania s Úradom práce, ktorý definitívne potvrdil skrátenie lehoty k hromadnému prepúšťaniu z 30 na 18 dní, čiže najskôr k termínu 21.10.2019. TRENDU to potvrdil generálny riaditeľ Wieslaw Chlebuś. 

Zamestnanci pritom majú na výber z dvoch možností. Ak si počká na proces hromadného prepúšťania, môže požiadať o dávku z Garančného fondu. Od dátumu podania závisí, akú náhradu si bude môcť nárokovať.

Potraviny Kačka zamestnacom navrhli ukončenie pracovného pomeru dohodou z organizačných dôvodov, z ktorej vyplýva nárok na odstupné pre zamestnanca. Výška odstupného pri uzatvorení dohody závisí od počtu odpracovaných rokov. Ak si vo firme odpracoval menej ako dva roky, má nárok na mesačné odstupné, pričom s pribúdajúcimi rokmi stúpa aj výška odstupného do maximálne päťmesačnej hodnoty za 20 a viac odpracovaných rokov. 

Ak podá zamestnanec žiadosť o dávku okamžite po skončení pracovného pomeru dohodou z organizačných dôvodov, môže si nárokovať časť nevyplatenej mzdy za august a septembrovú mzdu. Ak podá žiadosť po 16.11., môže si nárokovať navyše aj októbrovú mzdu a zákonný nárok na odstupné do dátumu ukončenia pracovného pomeru za predpokladu, že správca konkurznej podstaty spracuje októbrové mzdy v najkratšom možnom termíne.

Ak chce zamestnanec požiadať čím skôr o dávku z Garančného fondu, je najlepšou možnosťou okamžité skončenie pracovného pomeru. Vtedy platí ustanovenie Zákonníka práce ktorý hovorí, že „ak zamestnávateľ nevyplatí mzdu alebo jej časť do 15 dní po uplynutí jej splatnosti zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer a má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.“