Rokovanie v Bruseli bolo podľa P. Pellegriniho veľmi náročné. „Podarilo sa nám dosiahnuť text, s ktorým môže byť spokojná aj Slovenská republika, ale hlavne s tým textom môže byť spokojná aj Európska únia, pretože tú zodpovednosť za ňu nesieme všetci... Musím veľmi oceniť, že konečne sa diskusia z roviny vynucovania relokácie a povinných kvót presunula do roviny dôslednej ochrany vonkajších hraníc, čo bola jedna z hlavných tém,“ povedal premiér a zdôraznil, že to je niečo, čo Slovensko presadzovala dlhodobo.

Na základe textu dohody by malo dôjsť k posilneniu agentúry Frontex – navýšením finančných i technických prostriedkov. EÚ je zároveň podľa P. Pellegriniho vyzvaná, aby prehodnotila systém hotspotov v tretích krajinách, kde prebehne rýchly proces vyhodnotenia.

Ak by predsa len nejakí migranti do EÚ prišli, dohodlo sa, že budú môcť v krajinách prvej línie vzniknúť kontrolované centrá, tie však budú zriadené na dobrovoľnej báze. Slovensko potrebovalo v tejto súvislosti uistenie, že preň nebudú vyplývať podmienky na povinné prerozdeľovanie.

„Žiadni migranti neprídu na Slovensko bez toho, aby Slovensko súhlasilo,“ povedal premiér. Slovensko však podľa jeho slov skôr vníma, že má stále kapacitu na poskytnutie dočasnej pomoci – napríklad dočasného umiestnenia azylantov zo susedných krajín, napríklad Rakúska, ktoré sa ocitnú v núdzi, na svojom území. Takto, v akýchsi štartovacích zariadeniach, môže podľa P. Pellegriniho prijať až 1200 migrantov.