Ceny energií majú extrémny dosah na odbytové ceny pekárskych, cukrárskych a cestovinárskych výrobkov. Situácia je neudržateľná a s vysokou pravdepodobnosťou čoskoro spôsobí obmedzenie výroby najmä menších pekární v regiónoch, ba dokonca zastavenie výrob. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) preto vyzýva vládu, aby schválila systém kompenzácií extrémnych cien energií pre potravinársky sektor.

O 540 percent viac

„Potravinárske prevádzky sú nútené kupovať plyn a elektrinu za spotové, teda burzové ceny. Napríklad plyn stál pred rokom 36 eur za megawatthodinu (MWh), dnes je spotová cena 196 eur, čo je takmer o 540 percent viac. Dlhodobé kontrakty za zvýhodnených cien odmietajú dodávatelia energií uzatvárať. Ide o situáciu, ktorá nemá obdoby. Množstvo potravinárskych podnikov nebude schopných zabezpečiť si energie na výrobu potravín. Podniky všetky svoje úspory minuli počas pandémie, pretože nás štát vylúčil z pandemických pomocí a žiadnym spôsobom nám doposiaľ nepomohol,“ uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.

Vystriedali cenu práce

Extrémne ceny plynu a elektrickej energie zásadným spôsobom ovplyvňujú ceny základných potravín. Dlhoročné kalkulácie pekárov, cukrárov a cestovinárov prešli v posledných mesiacoch zásadnou, historickou revíziou. Po desiatkach rokov, kedy bola najvýznamnejšou zložkou ich nákladovej štruktúry cena práce, ju na prvej pozícii vystriedali ceny energií. Plné premietnutie burzových, spotových cien do odbytových cien výrobkov by spôsobilo, že pre časť obyvateľstva by boli základné potraviny ako chlieb, rožky či ďalšie nedostupnými.

Pekári: Nulová pomoc od štátu

„Pekári aj ďalší potravinári sú síce zaradení do kritickej infraštruktúry a sú subjektami hospodárskej mobilizácie, avšak za uplynulé dva roky to prinieslo len povinnosti, náklady a nulovú pomoc zo strany štátu. Je nevyhnutné, aby vláda okamžite pristúpila k zaradeniu výrobcov čerstvých a základných potravín medzi subjekty s regulovanou cenou elektrickej energie a plynu. Žiadame tiež na rok zastavenie platieb odvodov a poistného z príplatkov za prácu cez víkendy, sviatky či v noci. Je neakceptovateľné, aby dva letné mesiace pred najväčšou ekonomickou a energetickou krízou v samostatnej ére Slovenska, ktorá začne už čoskoro, vláda rezignovala na akúkoľvek prácu na zachovanie existencie slovenských výrobcov potravín. Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) aj agrominister Samuel Vlčan (nom. OĽANO) pritom majú od predstaviteľov pekárov, cukrárov a cestovinárov návrhy riešení už od apríla,“ zdôraznil Lapšanský.

Ministerstvo: Zaslali sme 8 miliónov eur

Agrorezort už pripravil návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, ktorý sa aktuálne finalizuje a mal by byť v krátkom čase predložený na rokovanie vlády. Uviedol to v reakcii odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR .

Podľa MPRV od konca apríla do 10. júna mohli potravinári vyplniť dotazník, na základe ktorého im MPRV poskytlo mimoriadnu finančnú pomoc v situácii extrémneho zdražovania. Na túto pomoc bolo vyčlenených 8 miliónov eur, ktoré im po uzatvorení a vyhodnotení dotazníka zaslali do konca júla 2022.

Ďalšie peniaze do konca roka

„Na základe dát z tohto dotazníka mimoriadnej pomoci plánujeme v druhom polroku 2022 aktivovať schému štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ide o mimoriadny dočasný rámec pre potravinárov a peniaze sa k nim dostanú najneskôr do konca roka 2022,“ spresnil agrorezort.

Cieľom je podľa MPRV poskytnúť finančné prostriedky na úhradu časti prevádzkových nákladov potravinárskych podnikov, ktoré musia znášať a predstavujú pre nich relatívne veľkú záťaž. Poskytnutá pomoc pomôže zachovať kontinuitu hospodárskej činnosti potravinárskych podnikov a zabezpečí, že na trhu zostane dostupná dostatočná likvidita.

„Prebehli konzultácie návrhu schémy štátnej pomoci s Protimonopolným úradom SR, aktuálne sa finalizujú podklady pre notifikačný proces a následne bude schéma zaslaná na notifikáciu Európskej komisii,“ doplnilo ministerstvo pôdohospodárstva.

Výzvy za 314 miliónov

Agrorezort pripomenul otvorené, resp. vyhodnocované výzvy v súhrnnom objeme takmer 314 miliónov eur. „Z toho sa už vyhodnocuje výzva pre potravinárov za 170 miliónov eur, čo považujeme za mimoriadny úspech vzhľadom na kauzu Dobytkár a následné problémy PPA s akreditáciou po prevalení sa korupčných podvodov z čias minulej vládnej garnitúry v agrorezorte. Potravinári a medzi nimi pekári sa tak konečne dostanú aj k projektovým eurofondovým peniazom, o ktoré Slovensko takmer prišlo pre pôsobenie predošlej vlády vrátane pôsobenia pána Lapšanského na MPRV,“ dodal agrorezort.

SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12 200 pracovníkov.

Ďalšie dôležité správy

pečivo
Neprehliadnite

Budeme mať najdrahší chlieb a rožky za posledných 20 rokov, predpovedá šéf zväzu pekárov