Koalícia 15 zamestnávateľských združení, obchodných komôr a profesijných asociácií na Slovensku volá po opatreniach v daňovej politike, ktoré by pomohli podnikateľskému prostrediu na Slovensku v krízových časoch. Zhrnuli ich vo svojom Daňovom manifeste.

Daňový manifest nemá ambíciu nahradiť komplexnú daňovú reformu, obsahuje však čiastkové opatrenia v oblastiach, v ktorých Slovensko v porovnaní s krajinami V4, ako aj inými krajinami Európskej únie zaostáva. Signatári manifestu evidujú, že po stabilizácii epidemiologickej a zdravotnej situácie sa pozornosť vlády presúva na ekonomické otázky a sú presvedčení, že správne nastavená daňová politika môže významne napomôcť prekonaniu náročného obdobia ekonomickej krízy.

Návrhy sú rozdelené do piatich hlavných oblastí. Týkajú sa zásadnej daňovej podpory inovácií a investícií, daňovej podpory rekapitalizácie firiem, zamerané sú aj na zreálnenie daňovej amortizácie majetku, odstránenie daňových prekážok reorganizácie podnikania a na odstránenie komparatívnych nevýhod Slovenska v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Daniela Klučková
Neprehliadnite

Finančná správa bude mať nové vedenie. Do jej čela sa dnes postavila Daniela Klučková

Podľa prezidenta Slovenskej asociácie finančníkov Andreja Révaya Daňový manifest zahŕňa vybrané opatrenia, ktoré by priniesli výrazné zlepšenie slovenského daňového prostredia už v blízkom čase. „Chceme tak podnietiť odbornú diskusiu v oblasti daní, aby sa opatrenia podarilo zakomponovať už v rámci aktuálne prebiehajúcich príprav novelizácií mnohých daňových zákonov," uviedol Révay.

Predsedníčka daňového výboru Americkej obchodnej komory na Slovensku Christiana Serugová uviedla, že organizácie sú si vedomé toho, že komplexná daňovo-odvodová reforma si vyžaduje vypracovanie dlhodobej koncepcie ekonomiky Slovenska, so stanovením priorít jej smerovania a následného nastavenia parametrov fiškálnej politiky, vrátane daňového systému. „Sme toho názoru, že k takémuto postupu bude mať Slovensko príležitosť využiť zdroje z Plánu obnovy EÚ - Next generation. Daňový manifest navrhuje opatrenia, ktoré môžu slovenskú ekonomiku pomôcť naštartovať," doplnila Serugová. Tvorcovia manifestu majú pripravenú aj doplňujúcu dokumentáciu, ktorá vysvetľuje všetky navrhované opatrenia.