V. Šucha tvrdí, že na Slovensku za päť rokov nastane kríza zamestnanosti. „Nebude spojená s migrantmi, ani s umelým prerušením tehotenstva, ale bude spojená s automatizáciou, umelou inteligenciou a digitálnou revolúciou,“ uviedol.

Ďalej hovorí, že Slovensko musí viac investovať do vzdelávania, vytvárať viac miest v malých inovatívnych podnikoch, preškoliť ľudí. „Musíme prepojiť aj biznis s výskumom, inak bude mať táto krajina veľké a vážne problémy v budúcnosti. Máme veľa ľudí za hranicami a verím, že budem pre nich príkladom, aby sa vrátili späť,“ dodal.

Chce sa sústrediť aj na neformálne vzdelávanie, ktoré považuje za rovnako dôležité ako formálne. „Veci, ktoré robíme v škole, sú rovnako dôležité, ako tie, ktoré robíme popri škole.“ Najväčšie problémy vidí v tímovej spolupráci, líderstve a v záujme mladých ľudí pri objavovaní nových vecí.

„Všetko to musí byť spojené s odborným vzdelávaním, kvalitnými univerzitami a celoživotným vzdelávaním,“ priblížil V. Šucha.

Odborník hnutia PS na vzdelávanie a vedu od roku 2006 pracoval ako riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru v Európskej komisii. Je spoluautorom programu Erasmus+. V roku 2014 sa stal riaditeľom Spoločného výskumného centra Európskej komisie. Taktiež zakladal štruktúry európskej spolupráce na Ministerstve školstva, výskumu, vedy a športu SR.