Výška daňového bonusu od 1. januára 2019 bude 22,17 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Hlavným účelom predloženého návrhu je zavedenie dvojnásobnej výšky tejto sumy na každé vyživované dieťa do 6. roku veku.

„S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do 6. roku veku, o 22,17 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa,“ navrhujú predkladatelia.

Podľa poslankyne Mosta-Híd a jednej z predkladateľov návrhu Irén Sárközy je schválenie tohto návrhu v parlamente veľkým úspechom. „Teší nás, že návrh prešiel s veľkou podporou. Je to výrazná podpora rodiny,“ uviedla poslankyňa.

Zvýšenie daňového bonusu sa bude podľa jej slov týkať viac ako 153-tisíc poberateľov, teda približne 250-tisíc detí. Pre každé dieťa to bude ročne znamenať 266 eur. „Ak má rodina dve deti, v rozpočte rodiny pribudne 532 eur za rok,“ vyčíslila I. Sárközy.

Poslankyne Anna Verešová (OĽaNO) a Petra Krištúfková (Sme rodina) chceli sumu daňového bonusu ešte zvýšiť. Zhodli sa, že daňový bonus by mal byť zvýšený nie o 22,17 eura mesačne, ako navrhuje Most-Híd, ale o dvojnásobok, teda o 44,34 eura mesačne. Zrušiť sa podľa nich malo aj obmedzenie daňového bonusu len na deti do šesť rokov. Ich pozmeňujúce návrhy však plénum odmietlo.

Návrh počíta s nepriaznivým vplyvom na rozpočet verejnej správy, ale podľa strany bude mať zároveň pozitívne sociálne vplyvy. Zmeny by v roku 2020 predstavovali výpadok na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 74,6 milióna eur a v roku 2021 na úrovni 80,2 milióna eur.