Pápež František sa v nedeľu po svojom prílete do Bratislavy stretol s predstaviteľmi Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. Adresoval im dve bratské rady pre šírenie evanjelia slobody a jednoty.

„Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skúšate, aké je krásne, ale zároveň ťažké žiť vieru v slobode. Existuje totiž pokušenie znova sa stať otrokmi, iste, už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva. Toho vnútorného otroctva,“ poznamenal pápež.

Počas svojho príhovoru odkázal na Dostojevského Legendu o veľkom inkvizítorovi. Členom Ekumenickej rady cirkví SR povedal, že si je potrebné pomôcť navzájom.

Sloboda alebo komfort

„To, čo nás oslobodzuje, je pravda evanjelia, alebo sa cítime slobodní, keď si zaobstaráme komfortné zóny, ktoré nám umožňujú riadiť svoj život a pokojne napredovať bez negatívnych odoziev?“ spýtal sa pápež.

Poukázal na to, že evanjelizácia sa zrodila bratským spôsobom, nesúc pečať, ktorú jej vtlačili solúnski bratia Cyril a Metod.

„Napokon, ako si môžeme želať Európu, ktorá znova nájde svoje kresťanské korene, ak sme sami vykorenení z plného spoločenstva? Ako môžeme snívať o Európe slobodnej od ideológií, ak nemáme odvahu postaviť Ježišovu slobodu pred potreby jednotlivých skupín veriacich? Je ťažké žiadať si Európu preniknutejšiu evanjeliom, ak nás netrápi, že ešte nie sme plne zjednotení medzi sebou na tomto kontinente a že sa o seba navzájom nestaráme,“ uviedol.

Praktické výpočty, historické dôvody a politické väzby nemôžu byť podľa pápeža neprekonateľnými prekážkami na tejto ceste.

Sloboda a jednota

S členmi spoločnosti sa podelil o dve bratské rady pre šírenie evanjelia slobody a jednoty. „Prvá sa týka kontemplácie. Rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo,“ povedal pápež.

Druhá rada sa týka akcie. Jednota sa podľa pápeža nedosahuje natoľko dobrými úmyslami a dodržiavaním nejakej spoločnej hodnoty, ako skôr tým, že robíme niečo pre druhých, najmä chudobných.

Predseda Ekumenickej rady cirkví SR Ivan Eľko, ktorý je generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi na Slovensku, odovzdal hlave katolíckej cirkvi reprodukciu obrazu od maliarky Janky Krivošovej.

Po ekumenickom stretnutí sa pápež František súkromne stretol s členmi Spoločnosti Ježišovej zo Slovenska.

Prílet pápeža Františka na letisko v Bratislave
Neprehliadnite

Pápež František priletel na pastoračnú návštevu Slovenska