Je dôležité zasadiť sa o budovanie budúcnosti, v ktorej sa zákony aplikujú rovnako na všetkých, na základe spravodlivosti, ktorá nikdy nie je na predaj. V prejave to na pondelkovom stretnutí s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave uviedol pápež František.

„Aby spravodlivosť neostala abstraktnou ideou, ale aby bola konkrétna ako chlieb, treba viesť dôrazný boj proti korupcii a predovšetkým podporovať a presadzovať zákonnosť,“ vyhlásil Svätý Otec.

Poukázal na význam spravodlivosti dávať každému príležitosť sa realizovať. Taktiež, že základom spravodlivej a bratskej spoločnosti je právo, aby každému bol vyplatený „chlieb práce“ a aby nikto nebol marginalizovaný a donútený zanechať rodinu a rodnú zem, aby hľadal lepšie príležitosti.

„Aby sa spolužitie stalo ľudským, nestačia organizované a efektívne štruktúry, treba chuť, treba chuť solidarity,“ skonštatoval pápež.

Skutočné bohatstvo podľa neho nespočíva vo zväčšovaní množstva toho, čo máme, ale v delení sa rovnakým dielom s tými, ktorí sú okolo nás. Pripomenul aj starostlivosť o tých najslabších.

Svätý Otec si praje, aby nebol nikto stigmatizovaný či diskriminovaný. „Kresťanský pohľad nevidí v tých najkrehkejších bremeno alebo problém, ale bratov a sestry, ktorých máme sprevádzať a opatrovať,“ poznamenal.

Príliš mnohí v Európe sa podľa neho vlečú unavení, frustrovaní, stresovaní z frenetických rytmov, nenachádzajúc, odkiaľ by čerpali motiváciu a nádej. „Prísada, ktorá chýba, je starostlivosť o druhých. Cítiť sa za niekoho zodpovedný dáva životu chuť a umožňuje objaviť, že to, čo dávame, je v skutočnosti darom pre nás samých,“ skonštatoval pápež.

Slovákom zaželal, aby nikdy nedopustili, aby sa „voňavé príchute ich najlepších tradícií“ pokazili povrchnosťou konzumu, materiálneho zisku či ideologickou kolonizáciou.

„Do doby pred niekoľkými desiatkami rokov na tomto území bránil slobode jeden spôsob myslenia. Dnes iný, jediný spôsob myslenia vyprázdňuje jej význam, keď spája pokrok so ziskom a práva len s individualistickými potrebami,“ povedal.

Pápež František na Slovensku
Neprehliadnite

Čaputová darovala pápežovi nabíjaciu stanicu na elektromobily aj pľúcny ventilátor