„Naša práca nám opäť raz pripomína, že mor sexuálneho zneužívania maloletých je — a z historického hľadiska vždy bol — rozšíreným javom vo všetkých kultúrach a spoločnostiach. Pripomína mi to kruté náboženské praktiky... obetovania ľudských bytostí, neraz detí, pri pohanských obradoch,“ povedal pápež na záver konferencie, ktorú otvoril výzvou na realizáciu konkrétnych krokov v boji proti zneužívaniu detí kňazmi.

Kňazov, ktorí zneužívajú deti, označil pápež František za „nástroj satana“a povedal, že prípady zneužívania, ktoré sa týkajú detí, „nemožno ničím ospravedlniť“.

Pápež František zvolal viac ako 100 predsedov biskupských konferencií z celého sveta na krízový summit o zneužívaní detí v rámci cirkvi, počas ktorého zazneli aj svedecké výpovede samotných obetí.