Spomínaný termín si pápež požičal od Winstona Churchilla, ktorý sa po druhej svetovej vojne vyjadril, že Európu rozdeľuje „železná opona“. Tridsať rokov po páde komunizmu podľa neho európsky kontinent rozdeľujú nové druhy nerovností.

„Bulharsko, tak ako mnohé ďalšie európske krajiny, sa musí vyrovnať s tým, čo môžeme označiť len ako novú zimu — demografickú zimu, ktorá sa rozprestrela ako ľadová opona na veľkú časť Európy ako dôsledok úbytku dôvery v budúcnosť,“ povedal pápež vo svojom prejave v prezidentskom paláci v Sofii.

Vyzval preto bulharských politikov, aby sa snažili vytvoriť podmienky, ktoré motivujú mladých ľudí, jednotlivcov i rodiny, zostať vo svojej vlasti, kde by mali možnosť viesť dôstojný život. Pokles pôrodnosti spolu s intenzívnou emigráciou spôsobil podľa pápeža vyľudnenie a opustenie mnohých dedín a miest.

Okrem toho sa Bulharsko musí vyrovnávať s fenoménom v podobe tých, „ktorí sa snažia vstúpiť na jeho územie, aby unikli vojnám a konfliktom alebo biede a pokúšajú sa za každú cenu dostať do bohatších oblastí Európy, aby tam našli nové príležitosti pre život alebo jednoducho bezpečný prístav“.

Po príchode na letisko v Sofii najvyšší pontifex dostal od bulharského premiéra Bojka Borisova netradičný dar — bulharský jogurt. B. Borisov povedal, že si spomína, ako sa pápež raz v minulosti zmienil, že prvý raz o Bulharsku počul ešte ako malý chlapec v Argentíne, keď mu stará mama dala práve jogurt z tejto krajiny.

Pápež dostal i bulharskú ružu — „symbol úsilia bulharského ľudu o mier“ — a omofor, teda pruh látky väčšinou bielej farby s vyšívanými krížmi, ktorý je súčasťou liturgického odevu vysoko postavených pravoslávnych duchovných. Bulharský prezident Rumen Radev mu daroval kríž vyrobený z orechového dreva.

Hlava katolíckej cirkvi sa počas prvého dňa svojej cesty po Balkáne stretla s predstaviteľmi bulharskej pravoslávnej cirkvi. Jedným z cieľov turné je aj zlepšenie vzťahov so zástupcami pravoslávnej cirkvi, ktoré je súčasťou snahy Vatikánu o zjednotenie východných a západných vetiev kresťanstva. V utorok pápež odcestuje do Severného Macedónska.

František je v poradí druhým pápežom, ktorý navštívil Bulharsko od roku 2002, keď tam zavítal Ján Pavol II. Pre Severné Macedónsko je návšteva najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi vôbec prvou.

Bulharsko, ktoré sa stalo členským štátom EÚ v roku 2007, je najchudobnejšou krajinou v EÚ. Od pádu komunizmu odtiaľ emigrovali do západnej Európy za lepšími pracovnými podmienkami a vyšším životným štandardom už viac než dva milióny Bulharov.