Koronavírus tieto aktivity však výrazne obmedzil, čo sa prejavilo aj v zmene zmýšľania zamestnancov. Zamestnanci začali pociťovať väčšiu potrebu cítiť sa bezpečne a byť chránení pred fyzickými, finančnými a inými rizikami.

Ako zmenila pandémia pohľad na zamestnanecké benefity?

Podľa tohtoročnej štúdie Employee Benefits Trend Study sa viac ako polovica zamestnancov obáva o svoje finančné zdravie viac ako o akýkoľvek iný aspekt blahobytu. Ochrana zdravia a príjmu zamestnancov a ich rodín je preto kľúčovou otázkou pre pocit bezpečia a finančného zabezpečenia v prípade neočakávaných udalostí, aj v tejto pandemickej situácii. Spokojný zamestnanec je produktívny zamestnanec. Nie je zaťažený stresom z nepriaznivej sociálnej situácie.

Vo firmách v dôsledku koronavírusu vzrástol dopyt po kompenzácii príjmu v prípade práceneschopnosti, vrátane covidovej PN a finančnej kompenzácii pri diagnostike kritických ochorení a denných dávok v prípade hospitalizácie. Prioritnou je aj otázka finančného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa cez programy penzijných plánov, vernostných výhod a doplnkového dôchodkového sporenia. Všetky tieto potreby sme sa rozhodli zastrešiť na jednej platforme prostredníctvom spoločnosti Finportal Corporate Center.

Prečo práve finančný wellness a ako funguje?

Naša platforma pre zamestnanecké benefity Finportal Corporate Center, pomáha zamestnávateľom pri riešení spomínaných oblastí zamestnaneckých benefitov, a tiež ponúka takzvaný finančný wellness pre zamestnancov. Ide o prepojenie zamestnávateľa, jeho podpory v sociálnej oblasti k zamestnancovi, a požiadaviek zamestnanca na jeho bezpečie a finančné zabezpečenie. Je dokázateľné, že takto sa zvýši produktivita zamestnancov a ich lojálnosť k zamestnávateľovi. Táto synergia je dlhodobo preverená v našej dlhoročnej praxi u zamestnávateľov a cenená oboma stranami.

Zamestnanci sa vďaka skupinovým zmluvám cez zamestnávateľa dostanú ku kvalitnému životnému a úrazovému poisteniu, ktoré ich chráni na dvoj až päť ročný príjem pre rôzne riziká. Výhodou je aj neoceňovanie zdravotného rizika zamestnancov čím sa k poisteniu môžu dostať aj ľudia, ktorí by mali výluky alebo by boli nepoistiteľní v individuálnych zmluvách. Okrem jednoduchej administratívy je výhodou aj poistné, ktoré je niekoľkokrát lacnejšie ako individuálne poistenie. Zároveň zamestnanci môžu získať cez zamestnávateľa výhodné poistenie pre seba a svojich rodinných príslušníkov.

Celý proces finančného wellness v praxi prebieha krátkou telefonickou anketou, zameranou na individuálne poistno-finančné potreby zamestnanca a jeho rodinných príslušníkov. Po selekcii konkrétnych požiadaviek zamestnanca mu ponúkneme termín osobného stretnutia, alebo online hovoru podľa preferencie. Ďalším krokom je príprava analýzy jeho súčasných produktov a navrhnutie optimálnych riešení prostredníctvom finančného sprostredkovateľa. Týmto sa spolupráca však nekončí a sprostredkovateľ sa dlhodobo stará o zamestnanca a rieši jeho súčasné aj budúce potreby v tejto oblasti.

Adriana Sinčáková MBA, Corporate Manažér FCC
Zdroj: Finportal Corporate Center
Adriana Sinčáková MBA, Corporate Manažér FCC

V čom vidíte úspech Finportal Corporate Center? Pre koho je tento program vhodný ?

Prioritou spoločnosti Finportal Corporate Center je poskytovať slovenským zamestnancom benefity, ktoré sú štandardom v zahraničí a zároveň robiť taktiež osvetu medzi zamestnávateľmi. Aj z našej osobnej skúsenosti vieme, aký majú Slováci vynikajúci pracovný kredit v zahraničí, keďže sú zruční a vedia vykonávať viacero činností. Slovenskí pracovníci sú výnimoční vo všetkých manuálnych profesiách aj sofistikovaných odboroch. Preto si zaslúžia zamestnaneckú starostlivosť, ochranu zdravia a príjmu, pocit finančnej ochrany a bezpečia, aj firemné zabezpečenie na penziu.

Finportal Corporate Center je prvou profesionálnou platformou na trhu, ktorá prepája korporátne riešenia zamestnávateľov s individuálnymi riešeniami pre zamestnancov a poskytuje profesionálny servis firmám. Spoločnosť spolupracuje s odborníkmi v jednotlivých sektoroch finančného sprostredkovania. Keďže je segment EB na Slovensku v porovnaní so zahraničím hlboko poddimenzovaný, našim cieľom bude zároveň vychovať špičkových EB špecialistov, ktorí budú šíriť túto filozofiu v rámci zamestnávateľského trhu. Pre našich EB špecialistov zabezpečujeme servisnú platformu, bezplatné odborné poradenstvo, workshopy, nacenenia ponúk do firiem, spoločné prezentácie u firemných klientov a pomoc pri uzatváraní rámcových zmlúv so zamestnávateľmi.
Sme tu pre všetkých zamestnávateľov, ktorí si cenia svojich zamestnancov, ich zdravie a sociálne zabezpečenie. Vieme poskytnúť benefity aj vysoko rizikovým a zdravotne znevýhodneným zamestnancom ako aj tým, ktorí pracujú na čiastočný úväzok či živnostníkom. Cítime zodpovednosť nad pracovnými tímami aj ich individuálnymi potrebami. Sme zárukou profesionality a špičkového servisu.

Adriana Sinčáková MBA, Corporate Manažér FCC

logo Finportal Corporate Center
Zdroj: Finportal Corporate Center
logo Finportal Corporate Center