Japonci plánujú ukončiť výrobu Blu-Ray prehrávačov a rekordérov, DVD rekordérov a dosiek plošných spojov pre televízory.

Európsky trh záznamových zariadení pre video sa neustále zmenšuje. Medzi hlavné príčiny patrí zrýchľujúce sa rozširovanie služieb internetových video služieb, čoraz väčšia dostupnosť USB-HDD kompatibilných televízorov, ako aj neustále klesajúce ceny týchto výrobkov.

Objem predaja spoločnosti Panasonic Krompachy sa bez straty celkového trhového podielu za posledných päť rokov znížil o viac ako 50 percent a Panasonic nepredpokladá, že sa tento trend a vývoj na trhu v budúcnosti zmenia.

Pokles výroby v Krompachoch trvá už od roku 2009. A tento rok sa fabrika dostala na hranicu ekonomickej efektivity, za ktorou by už bola v strate. A to napriek viacerým aktivitám zameraným na zníženie fixných nákladov a zvýšenie efektivity výroby, ktoré boli realizované počas predchádzajúcich rokov vo fabrike. Stavy zamestnancov sa znížili z vyše 1 200 na dnešných 656 zamestnancov.

Ukončenie výroby pre všetky video produkty je plánované k 31.12.2014, zostávajúcu výrobu plošných spojov presťahujú v máji 2015 spolu s výrobou takzvaných high-end Blu-Ray a DVD prehrávačov a rekordérov do závodu Panasonicu v Plzni. Plánované ukončenie produkcie sa dotkne 656 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Tretine z nich ponúkne Panasonic možnosť presťahovať sa s pracovným miestom do Plzne.

Pravdepodobne niektorí zamestnanci nájdu uplatnenie aj bližšie. Druhá slovenská dcéra Panasonicu vyrábajúca elektronické moduly, ovládače a elektronické časti pre automotive v Trstenej (s pobočkou v Starej Ľubovni) uplynulé roky rástla a naberala zamestnancov, výhľadovo by mohol Panasonic Electronic Devices Trstená rásť aj ďalej spolu s najmladším a najmenším závodom Panasonicu v Bratislave, kde sa kompletujú baterky do elektromobilov a hybridov áut koncernu Volkswagen.