Nárok na týždňovú dovolenku po narodení dieťaťa slovenskí otcovia definitívne mať nebudú. Návrh novely Zákonníka práce, ktorý pripravil poslanec KDH Július Brocka, poslanci Národnej rady SR neposunuli do druhého čítania.

Cieľom návrhu novely bolo podľa J. Brocku zlepšiť životné podmienky rodín s deťmi, pomôcť rodičom pri návrate mamičiek z pôrodnice. „Dlhšia dovolenka rodiča pomôže najmä v rodinách so školopovinnými deťmi, pretože dĺžka zákonnej dovolenky oboch rodičov v súčte nedosahuje počet voľných dní a prázdnin,“ dôvodil predkladateľ.

S návrhom sa nestotižnili ani zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ktorý považujú predĺženie zákonnej dovolenky za nesystémový krok, ohrozujúci trh práce a zamestnanosť. Zaviedol by sa nej precedens, na základe ktorého by mohli vzniknúť iniciatívy pre zvýhodňovanie ďalších cieľových skupín podobným spôsobom. RÚZ preto radšej preferuje možnosť ponechať na samotných zamestnávateľoch spôsob podpory rodičov novonarodených detí.

Podmienky dovolenky

J. Brocka navrhoval, aby s platnosťou od 1. mája tohto roku mohol požiadať každý otec o jeden týždeň dovolenky navyše, najneskôr však v lehote do mesiaca po narodení jeho dieťaťa. Čerpanie tzv. otcovskej dovolenky podmienil predkladateľ aj nepretržitým trvaním pracovného pomeru u jedného zamestnávateľa v dĺžke aspoň 60 dní.

V prípade, že by si 5-dňovú dovolenku čerstvý otec nevyčerpal do 30 dní do narodenia potomka, nemal by ani nárok na náhradu mzdy. V opačnom prípade by podľa J. Brocku išlo zákonnú dovolenku, ktorá by išla na účet zamestnávateľa.

Nárok na nový druh dovolenky, popri dovolenke za kalendárny rok, dovolenke za odpracované dni a dodatkovej dovolenky, by mohol mať podľa ďalšieho obmedzenia iba zamestnanec, ktorý žije v spoločnej domácnosti s manželkou. To znamená, že otcovská dovolenka bola určená len pre tých otcov, ktorí by boli s matkou dieťaťa zosobášení. Na ostatné partnerské zväzky by sa novela zákona nevzťahovala.

Dopady

Návrh zákona by podľa neho mal len minimálny dopad na štátny rozpočet a verejné financie. S týmto tvrdením sa nestotožnil rezort financií a požadoval uviesť a zdôvodniť predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy nielen v bežnom roku, ale aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Poslanec KDH pripomenul, že ľudia sú prevažne zamestnaní v súkromnom sektore a preto by novela mala minimálny dopad na štátny rozpočet. Presné náklady nie je možné určiť, lebo to závisí od toho, koľko otcov by takúto dovolenku využilo.

J. Brocka odhadol, že ak by otcovskú dovolenku využilo 70 % otcov, ktorým sa narodilo v danom roku dieťa a ich mzda je na úrovni 70 % priemerného zárobku, finančný dopad by predstavoval zhruba 170 mil. Sk.

Zahraničné skúsenosti

Slovenskí otcovia môžu zatiaľ využívať ustanovenie Zákonníka práce, ktoré im už od roku 2002 umožňuje uplatniť si dovolenku z dôvodu narodenia alebo starostlivosti o dieťa až do veku 3 rokov. Len za podmienky, že druhý rodič – matka, nie je na rodičovskej dovolenke.

Otcovská dovolenka sa v Európe naďalej radí k zriedkavým nástrojom rodinnej politiky. Až na pár výnimiek trvá veľmi krátko. Je určená pre otcov v období bezprostredne pred alebo po pôrode. Najdlhšie – už takmer 30 rokov – môžu tento inštitút využívať švédski otcovia.

V Portugalsku majú otcovia nárok na päť dní dovolenky počas prvého mesiaca po narodení dieťaťa. Vo Fínsku vyplácajú otcovský príspevok 18 dní a pri splnení ďalších podmienok sa táto doba môže predĺžiť. Na 10-týždňovú dovolenku majú nárok aj otcovia v Španielsku, ak obaja rodičia pracujú.

Francúzski otcovia si môžu uplatniť nárok na 11 dní otcovského príspevku, ktorého výška je na úrovni 100 % príjmu. Alebo je to 18 dní pri narodení viacerých detí. Dovolenku treba vyčerpať do 4 mesiacov do narodenia dieťaťa. Zamestnanci musia informovať svojho zamestnávateľa aspoň 1 mesiac vopred a stanoviť termín návratu do práce. Otcovská dovolenka v Slovinsku trvá 90 dní, pričom 15 dní využitých v období materskej dovolenky je kompenzovaných na úrovni 100% príjmu.

Vo Veľkej Británii má biologický otec dieťaťa právo na toto voľno, ak dopracoval u doterajšieho zamestnávateľa aspoň 26 týždňov. Otcovská dovolenka sa pohybuje v rozpätí od 1 do 2 pracovných týždňov. A výška náhrady mzdy je zo zákona 100 libier alebo 90 % z týždenného platu, ak tento dosahuje menej ako 100 GBP. Sú však aj prípady, kedy zamestnávatelia poskytujú otcom plnú náhradu mzdy.

Belgicko rozoznáva dva druhy otcovskej dovolenky. V prípade hospitalizácie alebo smrti matky sa môže preniesť dovolenka na otca, nesmie ale presiahnuť tú časť dovolenky, ktorú si matka nevybrala. Alebo je možné si zobrať najviac 10 dní dovolenky počas 30 dní nasledujúcich po pôrode.