Organizácia Spojených národov v stredu výrazne zhoršila svoju prognózu globálneho hospodárskeho rastu na tento rok, pretože vojna na Ukrajine vyvolala rast svetových cien potravín a komodít a prehĺbila inflačné tlaky, čo narúša krehké oživenie z pandémie choroby covid-19.

Hrubý domáci produkt má vzrásť o 3,1 percenta namiesto pôvodne očakávaných štyroch percent. Vyplýva to zo správy oddelenia OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti.

Varovanie pred ďalším zhoršením

Zhoršenie rastu sa týka viacerých krajín, vrátane najväčších svetových ekonomík USA a Číny, Európskej únie a väčšiny ďalších rozvinutých alebo rozvojových krajín. Správa tiež varuje pred ďalším možným zhoršením v prípade zosilnenia vojny na Ukrajine a nových vĺn pandémie.

Globálna inflácia má tento rok vzrásť na 6,7 ​​percenta, čo je viac ako dvojnásobok priemeru z rokov 2010 až 2020, ktorý predstavoval 2,9 percenta. Prudko sa zvýšia najmä ceny energií a potravín.

,,Vojna na Ukrajine, vo všetkých svojich rozmeroch, uvádza do pohybu krízu, ktorá tiež ničí globálne energetické trhy, narúša finančné systémy a prehlbuje extrémnu zraniteľnosť rozvojových krajín," uviedol generálny tajomník OSN António Guterres. Vyzval k rýchlym a rozhodným krokom, ktoré by zabezpečili stabilný prísun potravín a energií na otvorené trhy.

Vplyv na ekonomiky krajín Európy

Správa uvádza, že vojna na Ukrajine ťažko zasahuje nielen ukrajinskú ekonomiku a Rusko, ale aj ekonomiky susedných krajín strednej Ázie a Európy.

Ekonomika Európskej únie, ktorá v roku 2020 dovážala 57,5 ​​percenta energie z Ruska, by podľa nového odhadu mala tento rok vzrásť iba o 2,7 percenta. Januárová prognóza počítala s rastom 3,9 percenta.

Ekonomika USA má expandovať o 2,6 percenta namiesto predchádzajúcich 3,5 percenta a budúci rok spomalí na 1,8 percenta. Americkú ekonomiku spomalí vysoká inflácia, agresívne sprísňovanie menovej politiky a dopady vojny na Ukrajine.

Ekonomika Číny má tento rok vzrásť o 4,5 percenta, čo je o 0,7 percentuálneho bodu menej, než uvádzala prognóza v januári. K slabšiemu rastu prispejú pandemické obmedzenia zavedené v Číne v prvom štvrťroku.

Ďalšie dôležité správy

Tesla - incident s brzdami v Číne
Neprehliadnite

Tesla bojuje s dezinformáciami. Vodiči v Číne šíria falošné výroky o chybných brzdách