Kontrolóri finančnej správy odhalili v ôsmich reštauráciách v Nitrianskom samosprávnom kraji vydávanie falošných pokladničných dokladov. Všetky prevádzky patrili rovnakému majiteľovi, informovala hovorkyňa Finančného riaditeľstva Martina Rybanská.

Kontrolóri monitorovali prevádzky už dlhšie a celkovo v rámci kontrolnej akcie zabezpečili až 19 pokladníc. Podrobené budú technickej expertíze.

Skryté kontrolné nákupy zrealizovali kontrolóri finančnej správy v apríli a máji tohto roka. V ôsmich prevádzkach patriacich rovnakému majiteľovi takto na diaľku zistili vydávanie falošných pokladničných dokladov. Následne uskutočnili v druhej polovici mája miestne zisťovania, ktoré podvodné konanie potvrdili. K

Kontrolované pokladnice umožňovali vystaviť doklady, ktoré neboli zasielané do systému e-kasa a neboli ani ukladané do chráneného dátového úložiska, potvrdila Rybanská. Samotná obsluha pritom mala možnosť zvoliť si, či doklad bude vytlačený cez tlačiareň, na ktorú je pripojené dátové úložisko, alebo cez tlačiareň, kde nie je pripojené žiadne úložisko.

Majiteľ prevádzok je podozrivý zo spáchania správneho deliktu, keďže prijatá tržba bola na základe falošného pokladničného dokladu. Vzniklo tiež dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v online registračnej pokladnici, ako aj dôvodné podozrenie z toho, že pokladnica nespĺňala zákonom stanovené požiadavky týkajúce sa vydaných pokladničných dokladov a ukladania údajov do úložiska.

Výška pokuty bude závisieť od technickej expertízy a jej zistení, pričom je pravdepodobné, že zistenia môžu vyústiť aj do trestného oznámenia pre spáchanie trestného činu krátenia dane a poistného, skonštatovala Rybanská.

Na základe doposiaľ zdokumentovaných zistení hrozí podnikateľovi pokuta v rozmedzí od dvetisíc eur až do 10-tisíc eur za každú prevádzku. Po vykonaní technickej expertízy budú zistenia postúpené príslušným daňovým úradom na účely daňovej kontroly.

Ďalšie dôležité správy

Ceny nehnuteľností v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v 1. štvrťroku 2022 vzrástli, pričom v prípade euroregiónu najstrmšie v histórii týchto záznamov.
Neprehliadnite

Diery v katastrálnom zákone poskytujú priestor na machinácie