Spoločnosť Optifin Invest Michala Lazara a Alexeja Beljajeva vstúpila do ŽOS Vrútky a spolu s doterajším vlastníkom, logistickou spoločnosťou Budamar, bude túto firmu kontrolovať. Optifin, ktorý má vo svojom portfóliu napríklad aj popradskú Tatravagónku, zároveň vstúpil aj do spoločností ŽOS-EKO, ŽOS-Medika a ŽOS Trading. Tie bude kontrolovať spolu s Budamarom a podnikateľom Víťazoslavom Moricom. O schválenej fúzii v stredu informoval Protimonopolný úrad (PMÚ).

„Uvedené transakcie tvoria jednu koncentráciu vzhľadom na to, že sú vzájomne podmienené a podnikateľ Optifin má záujem o vstup do všetkých nadobúdaných spoločností. Pred koncentráciou bola spoločnosť ŽOS Vrútky výlučne kontrolovaná spoločnosťou Budamar. Spoločnosti ŽOS-EKO, ŽOS-Medika a ŽOS Trading boli spoločne kontrolované spoločnosťou Budamar a Ing. Moricom," spresnil PMÚ.

Výsledkom spolupráce slovenských a ruských expertov a výrobcov je nový protopyt nákladného kontajnerového vozòa s typovým oznaèením Sggmrss 90, vyvinutý pod¾a požiadaviek ruského trhu. Vo Vagónke, a. s., Trebišov, sesterskej spoloènosti Tatravagónky Poprad, ho 24. mája 2009  odovzdali zástupcom Ruských železnièných dráh (RŽD).  Snímka z prehliadky Vagónky v Trebišove. FOTO TASR - Milan Kapusta, 24. máj 2009
Neprehliadnite

Beljajevova Tatravagónka sa chystá prevziať fabriku v Chorvátsku

Spoločnosť ŽOS Vrútky poskytuje služby najmä v oblasti výroby osobných vozňov a dieselových motorových jednotiek, ako aj v oblasti údržby osobných a nákladných vozňov či dieselových a elektrických lokomotív. Osobné železničné vozne a dieselové motorové jednotky dodáva na Slovensko, ale aj do ČR či Srbska.

Skupina Optifin spravuje a rozvíja portfólio spoločností, ktoré sú aktívne v rôznych oblastiach, a to najmä v medzinárodnej a tuzemskej doprave, strojárstve, odpadovom hospodárstve, hutníctve a v informačných technológiách. Optifin pôsobí aj v oblasti nákladnej železničnej dopravy, zasielateľstva a prenájmu nákladných vozňov. Okrem toho je skupina aktívna v oblasti strojárstva a hutníctva. V oblasti strojárstva pôsobí hlavne na trhu zváraných konštrukcií, opráv nákladných železničných vagónov, opracovania ložiskových skríň, výroby tlakových nádob pre brzdy, výroby podvozkov pre nákladné železničné vagóny a špeciálne koľajové vozidlá, výroby prevodových skríň a prevodoviek.