Podľa oficiálneho stanoviska magistrátu sú dôvodom toho, že v čase, keď sa už malo s rekonštrukciou začať, ešte len prebieha verejné obstarávanie zhotoviteľa, odporúčania z odborného posudku, ktorý si magistrát dal urobiť. „Vozovka na Moste SNP má viac ako 40 rokov. (...) Pri prácach na mostoch sa využívajú špeciálne technológie. (...) Plánované opravy posudzujeme veľmi citlivo,“ zdôvodnila pre TREND.sk hovorkyňa bratislavského magistrátu Ivana Skokanová.

Nepredĺžili zmluvy

Podľa informácií TREND.sk však k odsunutiu opravy prispel aj fakt, že vedenie magistrátu v máji nepredĺžilo zmluvy kľúčovým vedúcim odborov, ktoré majú na starosti dopravu a mosty. Keďže boli nečakané a udiali sa práve v čase, keď bolo potrebné začať administratívne pripravovať rekonštrukciu, celý proces sa o niekoľko týždňov odsunul. Most sa teda nebude opravovať v auguste, keď je v hlavnom meste najnižšia intenzita premávky, ale za normálnej premávky.

TREND.sk už v januári písal o tom, že na tri „predsednícke“ augustové týždne, keď nebudú v hlavnom meste žiadne rokovania, je plánovaná aj oprava povrchu vozovky na Moste SNP.

Začiatkom februára potom opravu mosta plánovanú na august potvrdilo aj vedenie mesta na tlačovej besede. Magistrát avizoval výmenu povrchu vozovky, natieranie zábradlí, opravu zvodidiel aj chodníka pre peších. Podľa informácií I. Skokanovej bola rekonštrukcia rozdelená na dve etapy – oprava podmostia a priľahlých častí mosta a oprava vozovky.

Magistrát už podľa hovorkyne vysadil kvetinový záhon v parčíku pod mostom a vymenil tu povrchy chodníkov, plánuje ešte osadiť lavičky. Vyčistili podhľady a od grafitov celé lávky pre peších, ktoré natreli antigrafitovým náterom. Dodatočne je osvetlený priechod pre chodcov z podmostia k Dómu svätého Martina, magistrát tiež vymenil pod mostom SNP stĺpy verejného osvetlenia, natrel zábradlia na lávkach pre peších a zvodidlá na vozovkovej časti. Na chodníkoch pre peších lokálne opravili asfalt.

Kľúčovú časť odsunuli

Opravy zvodidiel, podmostia a lávky pre peších však boli jednoduchšou časťou dlho plánovanej rekonštrukcie. Na februárovej tlačovej besede označila opravu Mosta SNP vedúca oddelenia správy komunikácií na magistráte Eva Uhliariková za náročnejší projekt pripravovaný spolu s dopravnými inžiniermi. Dodala, že opravu chcú stihnúť v auguste, keď je doprava v meste počas letných prázdnin odľahčená. Most mal byť aj počas rekonštrukcie otvorený čiastočne s dopravnými obmedzeniami a presúvaním dopravy do jedného pruhu.

V máji, teda v čase, keď bolo potrebné začať intenzívne legislatívne pripravovať rekonštrukciu vrátane obstarávaní, však magistrát Eve Uhliarikovej nepredĺžil pracovnú zmluvu. Podobne ju nepredĺžil aj správcovi mostných objektov a správcovi cestnej svetelnej signalizácie. E. Uhliariková o tom informovala v týchto dňoch na sociálnej sieti.

Snaha o navrátenie funkčnosti oddelenia správy komunikácií sa podľa nej nestretla s pochopením súčasného vedenia magistrátu. V statuse na sociálnej sieti spomína absenciu systémových riešení zo strany vedenia mesta. E. Uhliariková nebola prvá, ktorá sa verejne posťažovala na napätie na magistráte. Podobne na ukončenie spolupráce s úradom hlavného mesta reagovala aj bývalá dopravná inžinierka Tatiana Kratochvílová.

So šéfom magistrátu Martinom Maruškom sa TREND.sk nevedel skontaktovať, je na dovolenke. Hovorkyňa magistrátu Ivana Skokanová na otázku, či nemohli odsun rekonštrukcie spôsobiť aj tieto personálne výmeny odpovedala, že na oddelení správy komunikácií pracuje približne 40 zamestnancov a výkon práce je tak zabezpečený tak, ako doteraz - či už správy mostov, alebo cestnej signalizácie, jednoducho celého oddelenia.

„Nastavenie pravidiel fungovania svetelnej signalizácie navyše riadi tím ľudí z oddelenia dopravného inžinierstva, odsúhlasované je aj komisiou dopravy, samotné prevádzkovanie svetelnej signalizácie zabezpečuje pre mesto zazmluvnená spoločnosť Siemens, ktorá prevádzkuje aj verejné osvetlenie, nie zamestnanec magistrátu,“ dodala.