Hodnotenie penzijného systému tvorí jednu z podstatných častí správy OECD o Slovensku a podobne ako v iných oblastiach navrhuje zrušiť zmeny súčasnej vlády. Najprv aspoň jedno pozitívum: analýza súhlasne hodnotí zrušenie povinnosti investovať 30 percent aktív dôchodkových fondov do slovenských cenných papierov.

V oblasti investovania odporúča zmeniť systém benchmarkingu fondov. Súčasný vedie k tomu, že „benchmark nie je priemer trhu, ale investičný cieľ“. Čo znamená nižšie výnosy pre klientov. Správa tým označuje povinnosť fondov dorovnávať aktíva z vlastných peňazí, ak zhodnotenie príliš zaostáva za priemerom trhu. Benchmark je dedičstvo bývalej vlády, od spustenia druhého piliera sa jeho pravidlá nezmenili.

No zmenili sa iné prvky, hlavne možnosti vstupu a výstupu. OECD kritizuje opakované otváranie druhého piliera, ktoré do penzijného systému vnáša nestabilitu, ako i zrušenie povinného vstupu pre nových prišelcov na trh práce. Práve súčasná vláda zmenila systém tak, že aj nováčikovia sa musia do DSS hlásiť, inak ostanú len v prvom pilieri. OECD navrhuje obnoviť automatický vstup do druhého piliera, pričom by klient mohol mať možnosť vstup odmietnuť.

Ministerstvo práce vidí penzie inak. Návrhy ako povinný vstup do druhého piliera rezort Viery Tomanovej odmieta. „Z nášho pohľadu sa OECD pozerá na dôchodky viac cez kritérium nákladov verejných zdrojov, pričom naopak ministerstvo práce sa pozerá aj cez to, pre koho je druhý pilier výhodný,“ tvrdí hovorca rezortu Michal Stuška. Naopak akceptuje návrh OECD zvyšovať solidaritu v systéme.

V oblasti dôchodkov sa teda, zdá sa, základné návrhy OECD nedočkajú realizácie. Z predošlých vyjadrení premiéra proti ďalšiemu zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku vyplýva, že nemožno čakať ani zásadnejšie parametrické reformy, ktoré organizácia takisto odporúča.

Opatrne s piliermi