Podľa poslankyne NR SR Jany Cigánikovej (SaS) sú dnes zdravotné odvody majetkom poisťovní. „Chceme, aby odvody poistencov ostali ich majetkom a poisťovne by ich len spravovali tak, ako je to v prípade dôchodcovských správcovských spoločností,“ uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že poisťovne by mali mať nárok na zisk, ale len v prípade, ak splnia vopred stanovené parametre.

Novela by podľa poslankyne chránila zdravotné odvody občanov určené na zdravotnú starostlivosť tým, že by odstránila možnosť uhrádzania výdavkov priamo nesúvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, mimo rozsahu definície prevádzkových výdavkov.

„Príkladom je splácanie úverov, dokonca úverov, ktoré boli čerpané na vyplatenie zisku akcionárov, z peňazí určených na zdravotnú starostlivosť. Tomuto novela zamedzuje takzvanou negatívnou definíciou prevádzkových výdavkov, teda neurčuje, čo je súčasťou prevádzkových výdavkov, ale určuje, čo ich súčasťou nie je,“ napísala v dôvodovej správe.

Nová právna úprava by zároveň zaviedla povinnosť plniť parametre efektívnosti pre zdravotné poisťovne a overovanie ich plnenia. Novela určuje všeobecné kritériá, ako majú tieto parametre vyzerať. Parametre, ktoré v novele navrhujú, sú ekonomické, ale aj medicínske.

J. Cigániková spomenula napríklad včasnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť, ako zníženie odvrátiteľnej úmrtnosti, prevencia a skríning nádorových ochorení a podobne.

Zámerom navrhovaných zmien je tiež ochrana splnenia záväzkov poisťovní voči svojim poistencom rozšírením povinností k tvorbe technických rezerv aj na schválenú zahraničnú liečbu a preventívne prehliadky.