Skalica tak druhýkrát po odpore poslancov sťahuje kontroverzný návrh, ktorého cieľom je dostať do vodární Grafobal Ivana Kmotríka. Prvýkrát tak urobila vo februári.

Valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, na programe ktorého mal byť okrem iného aj tento bod, je naplánované na 30. júna. Primátor Bratislavy ako zástupca majoritného takmer 60-percentného akcionára však už verejne deklaroval, že zastupiteľstvo z časových dôvodov nestihne k tomuto návrhu zasadnúť a tak sa zástupca mesta na valnom zhromaždení hlasovania zdrží. Tým pádom by návrh Skalice neprešiel.

Iba pre samosprávy

Mestá a obce dostali akcie vodární v minulosti od Fondu národného majetku s podmienkou, že nebudú voľne obchodovateľné. Súčasťou vodární je totiž aj strategická infraštruktúra. Mesto Skalica ako jeden z akcionárov vodární však uzavrelo s firmou Grafobal I. Kmotríka zmluvu o budúcej zmluve o predaji približne ôsmich percent akcií vodárenskej a už tretíkrát predkladá na valnom zhromaždení návrh zmeniť stanovy tak, aby sa súkromná firma do vodární dostala.

Opätovný pokus Skalice narazil opäť na odpor poslancov. Nesúhlas tlmočil v mene svojho najsilnejšieho klubu v bratislavskom zastupiteľstve predseda Ján Budaj, proti boli aj menšie kluby.

Poslanci protestovali

Nálada medzi poslancami už po podaní návrhu naznačovala, že ani tentoraz mesto Skalica s finančníkom I. Kmotríkom v pozadí so svojimi návrhmi neuspeje. Dôvodom je aj blížiaca sa polovica volebného obdobia, na prelome ktorej už každý poslanec myslí na ďalšie voľby a snaží sa vyhýbať podpore kontroverzných návrhov.

Prognostici aj ekonomickí analytici potvrdzujú, že voda je strategickou surovinou budúcnosti. Niektoré časti planéty sa kvôli nej vyľudňujú, v niektorých býva aj príčinou diplomatických či dokonca ozbrojených konfliktov. Slovensko patrí medzi krajiny s kvalitnými zdrojmi podzemnej vody a má ich dostatok.

Rozhodnutie o tom či obchodovanie a starostlivosť o vodu ako významnú strategickú surovinu aj do budúcna bude výhradne v rukách samospráv alebo sa prvýkrát v histórii krajiny dostane súkromná firma do spoločnosti, ktorá vlastní vodárenskú infraštruktúru, je na majoritnom akcionárovi – meste Bratislava. Tlakom Skalice a finančníka I. Kmotríka zrejme bude musieť odolávať aj v budúcnosti. Ak aj aktuálne zastupiteľstvo odolá, to ďalšie bude zrejme hneď od začiatku vystavené enormnému tlaku, aby sa transakcia medzi Skalicou a Grafobalom dokončila.