Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR odmieta koaličný návrh, ktorý by mal umožniť odvolať z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu. Navrhovaná úprava podľa KOZ priamo zasahuje do princípu stability a právnej istoty. Odborári chcú vyvinúť „maximálne úsilie," aby návrh legislatívy neprešiel. TASR o tom informovala hovorkyňa KOZ Martina Nemethová.

KOZ upozornilo, že programové vyhlásenie vlády obsahuje záväzok budovať najmä stabilnú, profesionálnu a vzdelanú pracovnú silu v štátnej službe prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na etických pravidlách založených postupoch riadenia. Návrh novely však podľa odborárov vnáša do celého systému pravý opak princípu stability, keďže umožňuje odvolávanie bez udania dôvodu, čím je porušený princíp právnej istoty. Princíp stability a právnej istoty okrem iného spočíva podľa KOZ aj v tom, že musí existovať zákonný dôvod pre odvolanie vedúceho štátneho zamestnanca z funkcie.

Na snímke zľava prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Marián Magdoško a predseda odborového zväzu KOVO Emil Machyna počas tlačovej konferencie na tému - Starobný dôchodkový systém - návrh zmeny ústavného zákona z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka 24. novembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

Plán obnovy podľa KOZ neobsahuje reformy, ktoré by podporili nové odvetvia

Predkladatelia novely v dôvodovej správe tvrdia, že cieľom je posilnenie právomocí generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom, s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii. KOZ je však presvedčená, že právna úprava je nielen v rozpore so záväzkami z programového vyhlásenia vlády, ale „navrhované odvolanie vedúcich štátnych zamestnancov je ukážkou politického kádrovania bez prihliadania na odbornosť, skúsenosť a schopnosti".

„Dôrazne upozorňujeme poslancov NR SR, ako aj ostatných ústavných činiteľov, že Ústavný súd SR už v prípade odvolávania nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodov vydal Nález č. I.ÚS 540/2012-34, v ktorom rozhodol, že odvolanie nadriadeného v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je v rozpore s Ústavou SR," uviedol prezident KOZ Marián Magdoško.

Z návrhu novely zákona o štátnej službe vyplýva, že generálny tajomník by mohol so súhlasom štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán alebo štátny zamestnanec vo verejnej funkcii. A to aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.