Flexible hours. Nice content man sitting in the chair and working on his laptop
Zdroj: Shutterstock

S home officeom súvisí otázka flexibility pracovného času. Vyššia flexibilita pracovného času sa ukazuje ako vítaný benefit pre veľké percento ľudí a populárna je obzvlášť u mladších generácií. Namiesto striktného vymedzenia pracovného času majú zamestnanci možnosť nájsť vlastnú cestu k rovnováhe medzi pracovným a osobným životom. V prípade absolútnej časovej flexibility sa skôr ako čas strávený prácou sledujú výsledky.

Tak ako prácu z domu, ani flexibilitu pracovného času nemožno uplatniť v každom odvetví a v každom type práce. Mnohí zamestnávatelia ponúkajú čiastkovú časovú flexibilitu, ktorá dáva zamestnancovi časový rámec, do ktorého sa pri plánovaní práce musí zmestiť. Oceňovanou stránkou tohto benefitu je možnosť prácu prerušiť a dopriať si tak voľno v neštandardnom čase, napríklad uprostred dňa.