creative home work space - work from home concept - girl with cat
Zdroj: Shutterstock

Existujú veci, ktorým sa na trhu práce nevenovalo v minulosti toľko pozornosti ako v súčasnosti. Patrí k nim napríklad práca z domu. Home office bol pred vypuknutím pandémie v roku 2020 typický len pre vybrané odvetvia a bol skôr zriedkavý ako bežný. Avšak tým, že sa zmenil kontext doby, možnosť pracovať z domu mnohí dokonca už ani nepovažujú za benefit, ale za samozrejmosť.

Hoci sa mnohí zamestnávatelia snažia home office postupne aspoň čiastočne eliminovať, stále patrí k vyhľadávaným formám práce. Zamestnanci oceňujú predovšetkým úsporu času a nákladov na dopravu, ako aj možnosť zosúladiť svoje pracovné povinnosti s rodinnými.