Vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom zohráva v súčasnosti azda ešte dôležitejšiu úlohu, ako tomu bolo v nedávnej minulosti. Pracovné podmienky, prostredie, benefity či príležitosti, ktoré zamestnávateľ svojmu potenciálnemu zamestnancovi ponúka, sú pre uchádzača dôležité už dlho predtým, ako do práce reálne nastúpi, resp. už v čase, kedy si prácu hľadá.

Existuje viacero faktorov, ktoré formovanie tohto vzťahu ovplyvňujú – napríklad nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre konkrétne odvetvie, jej nadbytok, oblasť podnikania a v neposlednom rade personálna politika firmy. V súvislosti s touto problematikou zakladajú mnohé spoločnosti svoj biznis práve na tom, že ostatným poskytujú poradenstvo v oblasti HR.

TREND prináša prehľad benefitov, ktoré zamestnanci a uchádzači o zamestnanie na Slovensku v anketách najviac oceňujú. Možno ich rozdeliť do troch väčších skupín – prvá sa týka organizácie práce, druhá zahŕňa finančnú motiváciu v rôznych formách a tretia nefinančné benefity, zlepšovanie pracovného prostredia a otázku ľudských vzťahov.