„Očakávame ďalší návrh, ktorý bude korešpondovať s našimi predstavami,“ povedala. Odborárom sa nepáči, že nový návrh odmeňovania ruší platové stupne podľa rokov odpracovanej praxe a zavádza zmluvný plat ako súčet tarifného platu a vybraných príplatkov.

„Odmietame to, že sa nezohľadňuje prax. Je to postavené na svojvôli, vnáša sa do toho vysoká dávka subjektivizmu,“povedala. Podľa nej takýto systém môže viesť k „internej korupcii.“

Plat zamestnanca pracujúceho vo verejnom záujme má byť podľa M. Uhlerovej určený minimálnou hranicou a má byť závislý od individuálnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Odborári pritom požadujú, aby sa pri odmeňovaní zamestnancov verejnej správy zohľadňovali odpracované roky a kvalifikačné predpoklady.

Prvý platový stupeň by mal podľa M. Uhlerovej začínať na úrovni minimálnej mzdy a ďalšie stupne by mali byť násobkami minimálnych zárobkov.

Ochotní štrajkovať

„Veríme, že na ďalšom rokovaní nám bude predložený ďalší návrh,“ uviedla. Súčasný návrh totiž podľa nej vôbec nerieši aktuálny problém odmeňovania vo verejnej sfére, keď polovica platových tried nekorešponduje s úrovňou minimálnej mzdy. Z Úradu vlády SR podľa M. Uhlerovej odznelo, že súčasný návrh má takmer žiadny alebo nulový dopad na rozpočet verejnej správy.

Ďalšie rokovanie s vládou o systéme odmeňovania vo verejnej službe by sa malo uskutočniť budúci týždeň v utorok. „Ak sa nebudeme vedieť dohodnúť, budeme nútení siahnuť ku krajným riešeniam,“upozornila M. Uhlerová. Zamestnanci verejnej sféry sú pritom podľa nej ochotní ísť do štrajku.