Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje, že čas na zaplatenie odloženého poistného počas pandémie nového koronavírusu sa kráti. Týka sa to živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ako aj zamestnávateľov, ktorí počas prvej vlny pandémie využili možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace marec, máj, jún a júl 2020. Uhradiť platby sú povinné do 31. decembra tohto roka.

SP bude SZČO a zamestnávateľov na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za „pandemické mesiace" upozorňovať aj prostredníctvom emailových správ. Ide o ústretovú službu SP mimo jej zákonných povinností. „Vzhľadom k tomu, že ich počas posledných týždňov roka čaká náročné finančné obdobie, je vhodné si platby vopred naplánovať, počítať s nimi a vyhnúť sa riziku, že sa stanú dlžníkmi," upozornila SP.

pandemia
Neprehliadnite

Pandémia udrela aj na poisťovne. Zisk im napriek tomu rástol

Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt. Odložené splatnosti poistného na sociálne poistenie za „pandemické mesiace" uhrádzajú SZČO i zamestnávatelia na účet príslušnej pobočky SP v Štátnej pokladnici. Môžu tak urobiť jednou sumou za všetky mesiace. V tomto prípade ako špecifický symbol uvádzajú jeden z „pandemických mesiacov", za ktorý majú odloženú splatnosť.

Uhradiť poistné však môžu aj postupne a osobitne, zvlášť za každý mesiac, za ktorý majú odloženú splatnosť, najneskôr však do 31. decembra 2020. „Odporúčame odložené platby poistného uhradiť osobitne od platby poistného za aktuálne obdobie. Variabilný symbol zostáva nezmenený a je ním číslo odvádzateľa poistného, ktoré prideľuje SP," odporúča poisťovňa.