V marci tohto roka SP evidovala viac ako 216-tisíc živnostníkov a 187-tisíc zamestnávateľov. Pre uplatnenie nároku na odklad zaplatenia poistného na sociálne poistenie za marec do 31. júla 2020 platí podmienka, že podnikateľský subjekt zaznamenal pokles čistého obratu a pokles príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac.

V súčasnej mimoriadnej situácii pandémie nového koronavírusu im takýto odklad zaplatenia odvodov umožnila novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 6. apríla tohto roka a vláda k nej vydala príslušné nariadenie 10. apríla 2020. Za dva týždne teda túto možnosť zatiaľ využilo šesťtisíc podnikateľských subjektov.

SP zároveň živnostníkov i zamestnávateľov upozorňuje, aby boli pri vypĺňaní formulára čestného vyhlásenia pozorní, pretože sa dopúšťajú chýb, ktoré spomaľujú proces ich spracovania.

SR Slovensko Soci·lna poisùovÚa SP BAX
Neprehliadnite

Sociálna poisťovňa funguje v 80. rokoch, akurát s počítačmi, tvrdí jej bývalý šéf

Neprehliadnite

Poisťovne sa boja výpadku príjmu. Bez odvodov nebudú peniaze na starostlivosť

Najčastejšie ide o chyby, že odosielateľ uvedie neexistujúci variabilný symbol alebo uvedie správny variabilný symbol, ale nie je registrovaný ako odvádzateľ za marec 2020, čiže buď svoju zárobkovú činnosť skončil pred marcom 2020, alebo začína až v apríli 2020. V tomto prípade o odklad platenia poistného čestným vyhlásením nemôže požiadať.

Ďalšie chyby, s ktorými sa poisťovňa v praxi stretáva, je nesprávne zadanie príslušnej pobočky alebo názvu spoločnosti, resp. do políčka adresa píšu odkazy a vysvetlenia, ktoré nie sú potrebné uvádzať.

Chybných žiadostí dostala Sociálna poisťovňa približne 400. Pobočka v týchto prípadoch musí žiadateľov znovu kontaktovať, respektíve požiadať o opätovné zaslanie čestného vyhlásenia.

SP tiež upozorňuje, že tento týždeň sa v Národnej rade SR očakáva prijatie ďalšej novely zákona o sociálnom poistení, ktorá má umožniť odpustiť povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie za apríl 2020.

Hneď ako sa tak stane, poisťovňa oznámi odvádzateľom poistného všetky potrebné skutočnosti, ktoré z nej pre nich vyplývajú a aj spôsoby, akými bude potrebné dokumenty v tejto oblasti od nich prijímať.