Po vyše dvoch rokoch, čo bývalý minister zdravotníctva predstieral, že v jeho rezorte nie je kríza, prichádza jeho nástupca s jasným plánom. Zdravotnícke zariadenia treba oddlžiť.

Ich záväzky na istine presahujú 265 miliónov eur, z čoho viac ako polovica sú nezaplatené faktúry dodávateľom liekov, materiálu a pomôcok. Nástupca Ivana Valentoviča Richard Raši ponúkol hneď niekoľko variantov, ako dlhy odstrániť a zabezpečiť vyrovnané hospodárenie.

Všetky počítajú s tým, že štát v budúcom roku vyrieši pohľadávky vzniknuté do konca septembra 2008. Lenže v návrhu rozpočtu na to niet peňazí. „Rokujeme s ministerstvom financií. Rozpočet nie je definitívne schválený,“ tvrdí R. Raši.

No na rozdiel od aktivít minulej vlády odmieta súčasné vedenie rezortu spraviť posledný krok – transformovať zariadenia na akciové spoločnosti a prinútiť ich k štandardnému účtovníctvu. Pritom zo spomínanej sumy dlhov pripadá na akciovky menej ako jedno promile. Akciové spoločnosti jednoducho fungujú v režime, v ktorom by sa im nabaľovanie dlžôb po lehote splatnosti vypomstilo.

Tri cesty

Oddlžovanie v ružovej záhrade

Ministerstvo deklaruje snahu dosiahnuť stav, pri ktorom sa raz oddlžené zariadenia nedostanú opäť do problémov. Keďže tvrdé rozpočtové opatrenia sa bez premeny na akciovky presadia ťažko, chce rezort zaradiť požiadavku nezadlžovania do podmienok oddlženia.

Plán, ktorý sa práve pripomienkuje, počíta s troma základnými možnosťami. Prvá je reštrukturalizácia dlhu: štát vyplatí veriteľov a poskytne tak úver zdravotníckym zariadeniam.

Tie síce ostanú zadlžené, ale podmienky nového úveru budú výhodnejšie. Bude mať splatnosť 15 rokov s odložením prvej splátky o dva roky. Teda do obdobia po voľbách.

Druhý variant počíta s vytvorením rezortnej agentúry pre riadenie dlhu, ktorá skúpi pohľadávky a bude ich vymáhať. Teda obdoba Veriteľa s tým, že „to nebude akciovka, ale štátna firma a bude úplne transparentná“, ako tvrdí optimistický minister.

Tretia možnosť je štátna pomoc. Minister sa netají, že hlavnými zákazníkmi oddlžovania majú byť najmä najzadlženejšie fakultné nemocnice.

Napriek naznačenej ambícii nie je jasný dôveryhodný recept na zabránenie opätovnej kumulácie dlhov. Pomôcť majú dôkladné audity každej ozdravovanej nemocnice a predloženie biznisplánu na niekoľko rokov dopredu. Čo je sotva vierohodné, keď ani nie je jasné, či a ako sa bude sieť nemocníc reštrukturalizovať. Ani to, ako dlho budú fakultné nemocnice pôsobiť v stave protekcionizmu zdravotníckych poisťovní.

Bezzubý biznisplán

A ako rezort zabezpečí, že biznisplán sa bude naozaj plniť? Pri štátnych zariadeniach to nemá zariadiť jasný ekonomicko-právny systém, ako je to pri akciovkách. Pomôcť má motivovaný manažment.

„Odmeňovanie vedenia je naviazané na plnenie ukazovateľov, jedným z nich je miera zadlženia. A vedenie je možné vždy vymeniť,“ myslí si riaditeľka sekcie financovania na ministerstve zdravotníctva Iveta Klimová. Lenže riaditelia veľkých štátnych nemocníc sú politickí nominanti so silným zázemím.

Štandardné biznis modely normálnych firiem tak idú do úzadia. „Všetko sú to spôsoby, ktoré sa tu od polovice 90. rokov niekoľkokrát skúšali. Nezabrali. Škoda, že noví ministri neskúmajú prácu svojich predchodcov,“ hovorí niekdajší šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne a výkonný riaditeľ Združenia zdravotných poisťovní Eduard Kováč.

Jeho slová potvrdzuje fakt, že žiadna z nemocníc oslovených TRENDOM nedokázala odpovedať na základnú otázku: ak na ďalšie nezadlžovanie stačí dobrý biznisplán, prečo ho nevypracovali skôr?

No niektoré veľké nemocnice sa predsa snažia dlhy upratovať. Napríklad bratislavská fakultka, najväčšia a najzadlženejšia nemocnica na Slovensku, si v tomto roku dohodla splátkový kalendár so Sociálnou poisťovňou. Dlhovala odvody za zamestnancov a sekera veľmi rýchlo narastala.

V súčasnosti sa trend obracia. Bývalý šéf nemocnice R. Raši poznamenal, že v momente premeny na akciovku by fakultka mala existenčné problémy. Čím nepriamo potvrdil tézu, že transformácie sú žiaduce pre zdravie nemocníc. Pretože by okamžite ukázali, v akom neudržateľnom modeli dnes hospodária.

Oddlžovanie v ružovej záhrade

Návod z Košíc

Praktické riešenie problémov nemocníc ukazuje Košický samosprávny kraj. Napriek tomu, že jeho predseda Zdenko Trebuľa je člen Smeru, blízky priateľ a v minulosti partner v podnikaní predsedu parlamentu Pavla Pašku, vybrali sa iným smerom, ako diktuje stranícka centrála.

Štyri župné nemocnice nechali podrobiť dôslednej ekonomickej analýze poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Z nej vyšlo jednoznačné odporučenie, že veľké regionálne špitály v Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Michalovciach a Rožňave treba prenajať strategickému partnerovi.

Najlepšie všetky jednému. Čo je opačný postoj ako ten vládny, ktorý napríklad zastavil transformáciu len preto, „aby štát mal plnú kontrolu nad svojimi zdravotníckymi zariadeniami“.

O tom, ako naložiť s nemocnicami, by sa v Košiciach malo rokovať tento mesiac na mimoriadnom zasadnutí župného parlamentu. Je snaha nahovoriť poslancov na medzinárodný tender na prenájom nemocníc.

Lenže osud regionálnych špitálov po hlasovaní nie je vôbec istý. Časť poslancov stratégiu odmieta. „Je to ťažké. Z 57 poslancov sú štrnásti lekári. Niektorí majú lukratívne privátne praxe. I známych, ktorí majú lacno prenajaté priestory v nemocniciach,“ hovorí zástupca riaditeľky župného úradu Ondrej Bernáth. Ak do regiónu nastúpi tvrdý súkromný investor, karty môže zamiešať.

Úradníci kraja si uvedomujú, že bez riešenia sa situácia v nemocniciach môže ďalej komplikovať. Kraj nemocniciam už predpísal aj nájomné, zatiaľ vo výške odpisov. Peniaze však dáva späť prostredníctvom investícií. „Aby sme zabezpečili aspoň nejakú základnú reinvestíciu,“ tvrdí O. Bernáth.

Možno príde Chrenek

Tri zo štyroch krajských nemocníc sú akciové spoločnosti, pričom analýza odporúča transformovať aj štvrtú. Najväčšia zdravotná poisťovňa, Všeobecná, stiahla v Michalovciach a Trebišove limity na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Ekonomicky najúspešnejšia nemocnica kraja, v Spišskej Novej Vsi, pôsobí v regióne, ktorý je nemocnicami presýtený. Očakávalo sa, že redukcia lôžkových kapacít pritlačí menej efektívne susedné nemocnice v Krompachoch a Levoči. Lenže tie nedávno získala pod kontrolu zdravotnícka skupina Agel hutníckeho magnáta Tomáša Chreneka.

Zabezpečil im prežitie. Nielen preto, že v Česku ukázal, že s nemocnicami vie podnikať skvele, ale aj kvôli tomu, že mu vie načúvať vplyvný P. Paška. No a v kraji sa očakáva, že ak sa vypíše medzinárodný tender, jeden z uchádzačov bude práve niektorá z firiem prepojená na Agel.

Foto - gap