Odborový zväz (OZ) KOVO odmieta prepúšťanie v autobusovej doprave. Médiá o tom informoval v stredu. 

„Každé zrušené pracovné miesto znamená stratu príjmu pre jednu rodinu, s priamym dosahom na jej ekonomickú aj sociálnu situáciu,“ uviedol zväz. Do priameho existenčného rizika sa tak dostáva najzraniteľnejšia skupina - zamestnanci. „Paradoxne sa tak deje v odvetví, ktoré ešte pred vypuknutím pandémie bojovalo s výrazným nedostatkom zamestnancov, najmä vodičov,“ dodal OZ.

Zväz od zamestnávateľov v segmente autobusovej dopravy chce, aby hľadali iné, sociálnejšie riešenia a aby využili všetky dostupné možnosti na udržanie zamestnanosti v tomto odvetví.

„Autobusová doprava počas pandémie zabezpečovala, a aj naďalej bude zabezpečovať prepravu cestujúcej verejnosti,“ dodal zväz. Pre prijatie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu však bola autobusová doprava čiastočne obmedzená. To sa prejavilo aj v prevádzke dopravných spoločností a v pracovnom režime zamestnancov, hlavne vodičov. „Prechodom dopravných spoločností do mimoriadneho prevádzkového režimu boli zároveň vytvorené podmienky pre čerpanie finančnej podpory štátu na udržanie pracovných miest v autobusovej doprave,“ uzavrel zväz.