Približne tretina svetových bánk by pravdepodobne neprežila vážne oslabenie ekonomiky, musia preto radikálne zmeniť svoj podnikateľský model. Vo svojej výročnej správe o stave sektora to uvádza poradenská spoločnosť McKinsey.

Desať rokov po globálnej finančnej kríze po celom svete klesá dôvera investorov v banky, pretože sa znižujú marže, bankám slabnú príjmy a spomaľuje sa rast úverov. Príjmová banka tak nedrží tempo s nákladmi, píše McKinsey.

„Domnievame sa, že sme v neskoršej fáze ekonomického cyklu a banky teraz musia podnikať odvážne kroky, keďže sa nenachádzajú v prvotriednej kondícii,“ uvádza Kausik Rajgopal, analytik spoločnosti McKinsey a jeden z hlavných autorov štúdie.

Medzi tie odvážne kroky podľa firmy patria investície do umelej inteligencie schopnej analyzovať riziká, znižovanie nákladov pomocou outsourcingu alebo zvyšovanie výnosov vďaka lepším zákazníckym službám. McKinsey do nich zahrňuje aj starostlivo zvažované investície do fúzií a akvizícií a hľadanie nových zdrojov príjmov.

„V neskoršej fáze cyklu si nikto nemôže dovoliť zaspať na vavrínoch,“ zhrňuje K. Rajgopal. Medzi klientov McKinsey patria najväčšie svetové korporácie, ktorým spoločnosť radí najmä s fúziami, akvizíciami a outsourcingom.

Historická poznámka pod čiarou

Dlhodobé spomalenie ekonomiky ruka v ruke s nízkymi či dokonca zápornými úrokovými sadzbami by mohlo v odvetví bankovníctva vyvolať chaos. Bankový sektor už teraz čelí hrozbe bujnejúcej konkurencie začínajúcej takzvaných fintechových podnikov a väčších technologických spoločností ako Apple, Google či Amazon, ktoré chcú taktiež vstúpiť do bankového alebo platobného sektora.

McKinsey uvádza, že banky vkladajú do inovácií len 35 percent svojich rozpočtov určených na informačné technológie. Fintechové firmy, čo sú podniky, ktoré ponúkajú finančné služby s využitím najmodernejších technológií a inovácií, na ne venujú viac ako 70 percent z týchto peňazí. Ponúkať finančné služby a konkurovať bankám sa pre ne pritom stáva jednoduchšie.

McKinsey varuje, že by sa z bánk mohla stať len „historická poznámka pod čiarou“, pretože nové prichádzajúce firmy radikálne menia chovanie spotrebiteľov a pokusy bánk o zvýšenie efektivity „sa skončia ako obvykle“.