Tender na softvér pre Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) sa zamotáva. Jednému z účastníkov sa nepáči, že ho vylúčili ešte predtým, než by komisia poznala jeho cenovú ponuku. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v pondelok začal konanie o námietkach.

Kto podal podnet a voči čomu konkrétne smerujú výhrady úrad nespresnil. „Nakoľko konanie o námietkach prebieha, bližšie sa nebudeme vyjadrovať,“ reagoval na otázky TREND.sk hovorca ÚVO Ján Mažgút. Ministerstvo zdravotníctva a ani členovia komisie sa k neukončenému obstarávaniu vyjadrovať nemôžu.  

Národný zdravotnícky informačný systém je nosným projektom druhej etapy zavádzania eHealthu. Jeho hlavnou úlohou je napojenie všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do systému. 

Víťaz tendra by mal za dodávku dostať 40 miliónov eur bez DPH. Peniaze na informačný systém čerpá ministerstvo zdravotníctva z eurofondov cez Operačný program Informatizácia spoločnosti. 

Oznámenie o vyhlásení tendra, ktoré má za ministerstvo na starosti firma Pro – Tender, sa vo vestníku ÚVO objavilo ešte vlani v júni. Podľa dokumentu sa už v decembri malo začať s prácami. Lehotu na dokončenie odhadovali na september 2015.

Obstarávanie na druhú časť eHealthu napadol uchádzač

Uchádzač, ktorý spustil konanie o námietkach, bol vylúčený pred otváraním časti ponúk označenej „kritériá“. Znamená to, že hodnotiaca komisia zatiaľ mala možnosť nahliadnuť iba do časti, ktorá vypovedá o ekonomickej stabilite firmy a jej bezúhonnosti. Tam sú napríklad potvrdenia od bánk o schopnosti plniť si finančné záväzky či potvrdenia o technickej a odbornej spôsobilosti. 

Účastník, ktorého meno úrad nezverejnil, mal zrejme problémy práve so splnením niektorej z týchto podmienok. Konečným kritériom na výber víťaznej ponuky je najnižšia cena. 

Rozhodnutie, či bola námietka opodstatnená, vydá úrad do 30 dní po tom, ako zhromaždí kompletnú dokumentáciu. Rozhodovanie však môže trvať aj dlhšie, na získanie odborného stanoviska alebo znaleckého posudku má špeciálny odbor ÚVO právo konanie prerušiť na ďalšie dva týždne.