Aktuálne obvinenie Jaroslava Haščáka, podobne ako obvinenie v kauze Arpáš, ktoré bolo vznesené pred dvoma rokmi, neprináša podľa jeho obhajcov žiadne nové zistenia a má byť v rozpore s doterajším postupom orgánov činných v trestnom konaní.

Podľa Uznesenia, ktoré bolo doručené 1. decembra 2022 Jaroslavovi Haščákovi je obvinený pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

„Obvinený sa má právo brániť, ale musí vedieť, čo mu je kladené za vinu a o aké dôkazy sa to opiera. Žiaľ, z obvinenia nie je veľmi zrejmé, čomu sa má klient brániť, keďže je plné dohadov a hypotéz a podobá sa skôr zdĺhavému realizačnému návrhu než vážne mienenému obvineniu. Uznesenie, ktoré nám bolo doručené nie je hodné práce elitného vyšetrovateľského tímu NAKA“, povedal Martin Škubla, právny zástupca J. Haščáka.

Zásadné nedostatky v novom obvinení podľa obhajcov J. Haščáka:

  • Únik informácií o vznesení obvinenia do mediálneho prostredia predtým, ako bolo obvinenie doručené J. Haščákovi
  • Obvinenie neuvádza žiadne nové skutočnosti a dôkazy, ktoré by neboli predmetom vyšetrovania v posledných 10 rokoch
  • Dvaja z obvinených sú obvinení zo skutku, z ktorého už raz obvinení boli (v roku 2018), pričom toto obvinenie zrušil generálny prokurátor v októbri 2018. Vo svojom rozhodnutí Generálny prokurátor doslovne uviedol: „Obvinení Ing. V.R. a Ing. S.R. pri podpise zmlúv, v dôsledku ktorých malo dôjsť ku škode, teda konali v súlade s platným právom a vôľou jediného akcionára nimi zastupovanej spoločnosti GovCo, a.s. - Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ich konaním žiadna škoda vzniknúť nemohla.“ Postup Generálneho prokurátora a jeho rozhodnutie je pre vyšetrovateľa právne záväzné. Vyšetrovateľka tak koná v rozpore s týmto rozhodnutím, pričom v Uznesení neuvádza žiadne nové zistenia, ktoré by popierali predchádzajúce rozhodnutie Generálneho prokurátora.
  • Každé obvinenie sa musí opierať o fakty. Nie o dohady, či domnienky. V texte Uznesenia vyšetrovateľka nepracuje s faktami, ale uvádza tvrdenia o údajných zámeroch, ekonomických, či iných motiváciách, ku ktorým neuvádza žiadne dôkazy. Obvinenie je tak postavené na dohadoch a špekuláciách, nie na faktoch a dôkazoch.
  • Jaroslav Haščák je obvinený zo založenia zločineckej skupiny a z legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Je absurdné, že zároveň nie je obvinený zo žiadneho zločinu, ktorého sa mala údajná zločinecká skupina dopustiť. Podľa vyšetrovateľky mala táto zločinecká skupina páchať korupciu a inú ekonomickú trestnú činnosť. Pritom z korupcie nie je obvinený nikto zo siedmich obvinených. Podstatou činnosti tejto zločineckej skupiny nemá byť pranie špinavých peňazí, ale mnohonásobná, sofistikovaná ekonomická trestná činnosť, ktorú mal J. Haščák zosnovať a riadiť. A táto (zdrojová trestná činnosť) mala byť zdrojom príjmov, ktoré až následne mali byť legalizované. Je nepredstaviteľné, aby bolo vážne mienené obvinenie hlavy zločineckej skupiny zo zločineckého sprisahania za účelom ekonomickej kriminality, ak vyšetrovateľka nevie ani po 11 rokoch J. Haščáka obviniť - či už ako páchateľa alebo účastníka - ani z jedného zdrojového ekonomického trestného činu.

Ďalšie dôležité správy

3. Jaroslav Haščák (47): 650 mil. eur Zdroj: Zdravotníctvo, financie, priemysel, služby, médiá, reality (Penta Investments)
Neprehliadnite

Fiasko vyšetrovania, tvrdí Haščák. Obhajca s jeho obvinením nesúhlasí, víta možnosť brániť sa