Slovenská republika prijala zákon, podľa ktorého budeme už od 1. januára 2022 zálohovať PET fľaše a plechovky. Táto novinka znamená výzvu pre štát a zároveň pre obchodníkov, ktorí sa musia na spustenie systému zálohovania v predstihu pripraviť.

Ako bude zálohovanie prebiehať?

V praxi bude zálohovanie vyzerať nasledovne: Cena nápojov sa zvýši o malú zálohu. Zákazník prázdne obaly následne zoberie späť do obchodu, kde ich odovzdá na recykláciu – v ideálnom prípade vloží do pripravených recyklačných automatov. Pri vrátení prázdnej PET fľaše alebo plechovky na recykláciu dostane zákazník zálohu naspäť.

Aby celý proces fungoval bez problémov, musia byť okrem iného aj recyklomaty nainštalované v obchodoch spoľahlivé. Na slovenský trh preto prichádza TOMRA, svetový líder v oblasti zálohovania a recyklácie.

„Máme 45 rokov skúseností a približne 80 000 automatov na zber obalov, ktoré každoročne zachytávajú viac ako 40 miliárd použitých nápojových obalov po celom svete. Maloobchodníkom a zákazníkom poskytujeme efektívny spôsob zberu, triedenia a spracovania obalov,“ vraví Roman Postl, konateľ spoločnosti TOMRA Collection Slovakia.

Na základe dlhoročných skúseností vypracovala TOMRA analýzu. Predajcovia si vďaka nej osvoja osvedčené postupy, ktoré im pomôžu pripraviť sa na spustenie zálohovacieho procesu.

Ilustračné foto.
Zdroj: TOMRA
Ilustračné foto.

TOMRA vypracovala analýzu, v ktorej pomenovala základné kroky vedúce k zavedeniu a efektívnemu fungovaniu systému zálohovania jednorazových obalov. Aby sme dosiahli najvyššiu mieru efektivity zberu, je podstatné dodržiavať štyri princípy:

Výkon: Pre dosiahnutie žiaducich výsledkov je potrebné skombinovať dostatočné množstvo vyzbieraných obalov so zmysluplnou výškou zálohy.
Pohodlie: Systém musí byť praktický, ľahko dostupný a férový pre spotrebiteľov aj pre obchody, ktoré budú obaly zbierať.
Zodpovednosť výrobcov: Zálohový systém financujú výrobcovia. Investície sa im vrátia vďaka nevyzdvihnutým zálohám, komoditným výnosom a eko-modulovaným poplatkom rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
Integrita systému: Dôveru v systém buduje transparentný manažment, dátové zúčtovacie strediská a spoľahlivé výkupné technológie.

Cieľom je dosiahnuť 90 %

Ako príklad, kde je proces zálohovania zabehnutý a funkčný, poslúži niektorá z krajín s najlepšími zálohovacími systémami na sveta. Sú nimi Nemecko, Holandsko, Fínsko, Dánsko a Litva, ktoré spoločne dosahujú priemernú návratnosť až 94 %.

Každý efektívne fungujúci systém zálohovania zachytáva až 90 % všetkých jednorazových obalov. A práve toto číslo je aj podľa nariadení Európskej únie stav, ktorý by malo Slovensko postupne dosiahnuť. Zaviazalo sa dosiahnuť ho už v roku 2025.

Ilustračné foto.
Zdroj: TOMRA
Ilustračné foto.

Tak, ako vo všetkých systémoch a programoch, aj pri zálohovaní a recyklácii je potrebné zohľadniť miestnu kultúru, infraštruktúru a politiku. „Takýto postup je osvedčenou metódou, ktorá pomáha znižovať znečistenie životného prostredia a posúva vpred obehové hospodárstvo krajiny. Preto sa chceme podeliť o naše skúsenosti aj na Slovensku. Neustále totiž vyvíjame nové riešenia a usilujeme sa o to, aby bola naša planéta každý deň čistejšia,“ dopĺňa Roman Postl.

Ilustračné foto.
Zdroj: TOMRA
Ilustračné foto.