Obciam, ktoré sú správcom dane z nehnuteľností, by sa mohla vytvoriť právna možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť túto daň aj v prípade stavieb a nebytových priestorov slúžiacich na šport a športové aktivity.

Dosiahnuť to chcú koaliční poslanci OĽANO a SaS v návrhu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predložili na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR.

Novela zákona hovorí o tom, že by sa mala zaviesť možnosť pre obce stanoviť si zníženie alebo oslobodenie stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí od dane z nehnuteľností aj pre stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity.

peniaze, euro, eurá
Neprehliadnite

Nie sú to avizované dve miliardy. Výpadok daňových príjmov za rok 2020 bol iba 42 miliónov eur

Možnosť oslobodenia od dane alebo jej zníženie by sa nemalo vzťahovať na prevádzky, ako sú obchody, kaviarne a podobne, keďže neslúžia na športové aktivity. Predkladatelia tak chcú zrovnoprávniť možnosť oslobodenia od dane z nehnuteľností aj pre stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity, obdobne ako existuje možnosť takéhoto oslobodenia pre divadlá či galérie.

Poslanci v dôvodovej správe konštatujú, že sa tým nepriamo podporí výstavba športovísk a športovej infraštruktúry zo súkromných zdrojov. Ak ide o športovú infraštruktúru v majetku štátu, na ktorej výstavbu a prevádzku štát vynakladá prostriedky, môže sa podľa nich týmto spôsobom dosiahnuť, aby sa prevádzka športovej infraštruktúry nepredražovala o povinnosť platiť dane zo stavieb.

heger
Neprehliadnite

Podpora inovácií pôjde od Hegera vrchom aj spodom, firmám pomôže aj protibrexitový vankúš EÚ

Predpokladajú aj vplyv na rozpočty obcí, ktorý však nie je vyčíslený. Predkladatelia poukázali na to, že športoviská sú väčšinou vo vlastníctve miest alebo obcí, takže vplyv na miestne dane by bol zrejme minimálny.

Významný vplyv neočakávajú ani na daň z príjmu právnických osôb, keďže obce (mestské podniky) neplatia výraznú daň z príjmov právnických osôb. Podotkli tiež, že ide o možnosť oslobodenia alebo zníženia, a teda nie je možné vyčísliť, koľko obcí takúto možnosť využije.