Občania členských krajín EÚ vrátane Slovákov dúfajú vo výkonné sociálne orientované trhové hospodárstvo s pracovnými miestami, ktoré ľuďom zabezpečia bezpečný a slušný život. Vyplýva z osobitného prieskumu Eurobarometra, na ktorý v pondelok upozornila Európska komisia.

Tri roky po zavedení európskeho piliera sociálnych práv (apríl 2017) osobitný prieskum Eurobarometra uskutočneného od 20. novembra do 21. decembra 2020 na vzorke 27 213 občanov 27-člennej EÚ sa zameral na postoje Európanov k sociálnym otázkam v Únii. Prieskum naznačil, že aj v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 si Európania aj naďalej želajú výkonné sociálne zamerané trhové hospodárstvo s pracovnými miestami, ktoré zabezpečia zamestnancom bezpečný a slušný život.

Z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo aj 1 106 Slovákov, vyplýva, že 88 percent opýtaných považuje sociálnu Európu za dôležitú. Najnaliehavejšou otázkou pre občanov EÚ sú rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a do tretice prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Sociálna Európa je dôležitá pre 84 percent Slovákov. Občania SR pritom za najdôležitejšie pre hospodársky a sociálny rozvoj EÚ považujú spravodlivé pracovné podmienky (52 percent), dobrú životnú úroveň (52 percent), prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti (46 percent), rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, ako aj sociálnu ochranu a začlenenie (39 percent).

Na vlastnej koži som sa presvedčila, že práca predavačky je poriadna makačka.
Neprehliadnite

Slováci stále považujú rozdiely v príjmoch za príliš veľké, ukazuje prieskum

V EÚ v priemere 71 percent respondentov tvrdí, že nedostatok sociálnych práv považuje za vážny problém, zatiaľ čo 62 percent Európanov (a rovnako Slovákov) vyjadrilo nádej, že v roku 2030 bude existovať sociálnejšia Európa. Celkovo asi 76 percent respondentov, ktorí počuli o európskom pilieri sociálnych práv uznalo, že jeho úspech bude závisieť od opatrení prijímaných jednotlivými členskými štátmi, na Slovensku si to myslí 83 percent opýtaných.

Na otázku či dobre poznajú európsky pilier sociálnych práv aj s jeho 20 zásadami a právami kladne odpovedalo len šesť percent Slovákov, ďalších 24 percent o ňom počulo a 69 percent tento aspekt únijnej politiky nepozná.

Na otázky týkajúce sa budúcnosti sociálnej Európy Slováci za tri najakútnejšie problémy označili zdravotnú starostlivosť (43 percent), platy (41 percent) a dôchodky (34 percent). Naopak za najmenej dôležité označili sociálny dialóg (tri percentá), bývanie a pomoc pre bezdomovcov (štyri percentá), potom začlenenie osôb so zdravotným postihnutím a tiež minimálny príjem (päť percent) či otázku rodovej rovnosti (sedem percent). Podľa ich odpovedí národná vláda aj EÚ ako celok by sa mali pri hľadaní odpovedí o budúcnosti Európy zamerať najmä na aspekty zdravotnej starostlivosti, rast miezd, príjmy v starobe a dôchodky, sociálnu ochranu a starostlivosť o deti a podporu detí.