Pre väčšinu Slovákov je dôležité zdravé stravovanie. ,,Osemdesiatšesť percent respondentov v našom prieskume uviedlo, že je pre nich dôležité alebo veľmi dôležité zdravé stravovanie,“ povedal Radovan Savov, prodekan Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Spotrebiteľský prieskum, ktorý realizovalo Laboratórium spotrebiteľských štúdií fakulty, ukázal, že nutričné označovanie potravín na prednej strane obalu systémom Nutri-Score môže spotrebiteľov motivovať pri výbere nutrične vyváženejších produktov a k zdravému stravovaniu. Prieskum sa uskutočnil v apríli na vzorke tisíc respondentov v ekonomicky aktívnej vrstve obyvateľstva od 18 do 70 rokov s reprezentatívnym zastúpením na celom Slovensku.

Potvrdil, že o 32,6 percenta viac respondentov zmenilo svoje rozhodnutie v prospech pozitívnejšie vyváženejšej potraviny, ak tam bolo uvedené nutričné hodnotenie. V prieskume si mali respondenti vybrať z troch kategórií produktov, ktoré boli bez nutričného označenia na prednej strane obalu a s označením. V každej kategórii produktu (cereálie, jogurt, proteínová tyčinka) boli v ponuke rôzne, ale porovnateľné typy produktov. „Vo všetkých kategóriách sa v prípade označenia Nutri-Score na obale správali spotrebitelia zodpovednejšie k svojmu zdraviu a siahali po produktoch s lepšou výživovou hodnotou,“ zhrnul Savov.

financie
Neprehliadnite

Pandémia zvýšila počet seniorov využívajúcich internet, zaujíma ich zdravie

„Nadváhou a obezitou trpí na Slovensku viac ako 60 percent dospelej populácie v produktívnom veku. Navyše je tento trend stúpajúci a môžeme hovoriť o pandémii 21. storočia, s ktorou súvisia nielen mnohé chronické preventabilné ochorenia, ale, ako nás učí súčasnosť, aj akútne infekčné ochorenia. Zázračný liek na obezitu neexistuje, roky opakujeme známu trojčlenku – vyvážená strava, dostatok pohybovej aktivity a zníženie sedavosti,“ uviedla Ľubomíra Fábryová, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie. Zodpovednosť by sa podľa jej slov mala začínať už pri výbere a nákupe potravín.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je jedným zo zakladajúcich členov Pro Nutri-Score Aliancie. Ide o združenie, ktoré chce podporovať povinné zavedenie nutričného označovania potravinárskych výrobkov. Na obaloch by tak v budúcnosti bola formou farebných štítkov s písmenami A až E označená výživová hodnota jednotlivých potravín.