Sadzba dane z pridanej hodnoty sa dočasne na tri mesiace zníži na 10 percent, a to nielen na lanovky či vleky, ale aj na reštauračné a stravovacie služby. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca Karola Kučeru k vládnej novele zákona o DPH, ktorú v utorok schválila Národná rada.

Vysoká energetická náročnosť

Znížená sadzba dane na 10 percent sa má uplatňovať do konca marca 2023. Týka sa prepravy osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, uplatňovať sa bude aj na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení a na vstupné do umelých kúpalísk. Je to odôvodnené vysokou energetickou náročnosťou.

„Vzhľadom na aktuálnu bezprecedentnú situáciu na trhu s energiami sa navrhuje zaviesť na obdobie od 1. januára 2023 do 31. marca 2023 zníženú sadzbu DPH vo výške 10 percent zo základu dane na tie plnenia poskytované v súvislosti so športom, pri ktorých je predpokladaná vysoká energetická náročnosť na strane vstupov, s cieľom zachovať poskytovanie čo najširšieho spektra vymedzených služieb, ako aj umožnenie prístupu k predmetným aktivitám pre čo najširšiu verejnosť z hľadiska ich cenovej dostupnosti,“ konštatuje predkladateľ návrhu.

Dočasná podpora gastrosektora

DPH na 10 percent sa zníži aj na reštauračné a stravovacie služby. Uplatňovať sa bude počas daného obdobia na podávanie jedál a nápojov, ak sú sprevádzané službami, ako je napríklad poskytnutie obsluhy, priestoru na konzumáciu či umývateľného riadu a príboru. V tomto prípade sa totiž posudzuje plnenie z hľadiska DPH ako poskytnutie služby. Ak sa bude dodávať samotné jedlo alebo nápoj bez týchto služieb, bude to podliehať základnej sadzbe DPH.

„Cieľom tohto návrhu je dočasná podpora gastrosektora, ktorý je nielenže postihnutý aktuálnou negatívnou situáciou, ale patril aj medzi najviac zasiahnuté sektory počas trvania pandémie ochorenia covid-19, keďže znížená sadzba DPH pomôže podnikateľom stabilizovať ceny týchto služieb, prípadne má značný potenciál ceny v tomto sektore aj znížiť,“ odôvodnil predkladateľ.

Ďalšie dôležité správy

Prázdninová lyžovačka na Skalnatom Plese vo Vysokých Tatrách, vľavo hore Lomnický štít a vpravo Kežmarský štít. Tatranská Lomnica, 2. marca 2022. FOTO TASR – Milan Kapusta
Neprehliadnite

Skipas za 70 eur, cudzina už šokuje cenami. Slováci preferujú skôr krátke pobyty, bez stravy