Mestský súd v Prahe  mal vyhlásiť úpadok investičnej spoločnosti Arca Investments, informuje portál seznamzpravy.cz. Približne 1 900 veriteľom firma dlhuje 19 miliárd českých korún (vyše 740 miliónov eur). Firma si od ľudí požičiavala peniaze formou krátkodobých zmeniek.

Pražský súd taktiež menoval Lee Loudu za dočasného insolvenčného správcu, ten má tak osobitné povolenie viesť veľké bankroty. „V súčasnosti sa zoznamujem s uznesením insolvenčného súdu a jeho odôvodnením. Je zatiaľ predčasné sa v tejto chvíli k prípadu Arca Investments z mojej strany vyjadrovať,“ reagoval Louda.
Prvé kroky v podobných situáciách ale popísal. „Všeobecným postupom prvých dní v každom insolvenčnom konaní je dobré nastavenie komunikácie s dlžníkom, vrátane oficiálnej výzvy správcu na súčinnosť. K tomu patrí aj rýchle zorientovanie sa v aktuálnych aj akútnych problémoch s prevádzkou podniku dlžníka, s prípadnými koncernovými presahmi. Kroky správcu vedú tiež k zisťovaniu a zabezpečovaniu majetku v majetkovej podstate dlžníka,“ dodal Louda.

NBS
Neprehliadnite

Memento kauzy Arca: Firemné dlhopisy potrebujú väčšiu kontrolu. NBS je na ne zatiaľ dosť mierna

Na pozíciu správcu Loudu navrhla samotná Arca. V súčasnosti je zároveň insolvenčným správcom firiem Františkove Lázně Savoy a Potraviny Delia, ktoré patria do skupiny Arca Capital, s materskou firmou Arca Investments, uvádza Seznam Zprávy.

Správca bude preverovať majetkové transakcie, ku ktorým vo firme dochádzalo. „Insolvenčný správca môže namietať neúčinné právne úkony dlžníka s účinkami rok pred začatím insolvenčného konania. V prípade koncernu alebo osôb blízkych možno namietať tri roky spätne a u úmyselne skracujúcich úkonov ide o päť rokov,“  uviedol Jaroslav Brož, ďalší z úzkeho kruhu elitných konkurzných správcov.

RASTISLAV VELIČ
Neprehliadnite

Pražský súd zahájil miestne insolvenčné konanie s Arcou Investments

Jedna z transakcií, ktorá sa môže stať predmetom záujmu insolvenčného správcu, sa uskutočnila minulý rok, kedy Arca oznámila vstup do realitnej kancelárie M & M Reality. Majiteľ realitky Petr Morcinek vtedy získal od Arcy zálohu na menšinový podiel vo výške takmer 100 miliónov českých korún. V rovnakom čase už však časť veriteľov Arcy čakala na preplatenie zmeniek po splatnosti. Transakcie s M & M reality nakoniec prepadli. 

Na podozrivé transakcie firmy upozornil bývalý spolumajiteľ spoločnosti Pavol Krúpa, ktorý je v konflikte so súčasným väčšinovým akcionárom Arcy Rastislavom Veličom. Arca popiera akékoľvek podnikanie v neprospech veriteľov. „Pravidlá sú skupinou vždy striktne dodržiavané. Nepredpokladáme, že by tu boli relevantné dôvody pre odporovacie žaloby," reagoval mediálny zástupca Arcy Ondřej Pechar. 

V utorok večer pritom TASR uviedla, že Mestský súd v Prahe začal miestne insolvenčné konanie s Arca Innvestments. Informoval o tom Petr Vurbs, mediálny zástupca advokátskej kancelárie Langmeier & Co., ktorá zastupuje viac ako 200 veriteľov skupiny Arca Investments. Dôležité je pritom podľa Vurbsa práve to, že ide o miestne insolvenčné konanie. ,,Súd tak potvrdil, že miestna príslušnosť Arca Investments je na Slovensku, a nie v Česku, ako sa usiloval preukázať dlžník,“ uviedol Vurbs.