Majú sa mu zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením zdravotníckych technológií, ktoré sa majú hradiť z verejného zdravotného poistenia.

Má sa zaoberať tými, ktorých dosah na rozpočet je viac ako 1,5 milióna eur ročne. Zriadi sa na základe zákona z dielne rezortu zdravotníctva, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

„Kľúčový prínos inštitútu spočíva v tom, že dokáže zodpovedať politické otázky na základe vedeckých poznatkov v reálnom čase,“ konštatuje sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Príspevok zo zdravotných poistení ako príjem

Oddelenie inštitútu od ministerstva má prispieť k politickej nezávislosti a zjednodušiť medzinárodnú integráciu a spoluprácu so zahraničnými inštitútmi pre HTA, ktoré sú spravidla nezávislými inštitúciami. Sídlo inštitútu má byť v Bratislave. V začiatku fungovania má mať 15 zamestnancov.

In,The,Hospital,Sick,Man,Lying,On,The,Bed,,His
Neprehliadnite

Chronická zadlženosť zdravotníctva si akútne pýta reformu

Hlavným zdrojom príjmu má byť príspevok zo zdravotných poistení. Poslanci zároveň schválili pozmeňujúci návrh, podľa ktorého sa bude financovanie inštitútu viazať na jeho výsledky. Dozorná rada bude mať povinnosť hodnotiť plnenie úloh inštitútu cez ukazovatele výkonnosti inštitútu.

Prvýkrát to bude možné v roku 2024, a to za rok 2023, keď už bude inštitút v plnom počte. Ak by si inštitút neplnil zverené úlohy, mohol by sa mu znížiť príspevok.

Hodnotenie 

Hodnotenie zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment - HTA) je multidisciplinárny nástroj na hodnotenie kategorizácie liekov, testov, očkovacích látok, zdravotných výkonov či prístrojov.

HTA hodnotí klinický prínos a ekonomické, etické, organizačné a sociálne aspekty nových, ale aj už hradených technológií, ozrejmuje sa v materiáli. Úlohou inštitútu má byť aj sledovať trendy vo vývoji nových technológií. Medzi hodnotené technológie majú patriť aj tie, ktoré ešte nežiadajú o kategorizáciu, ale v budúcnosti môžu o ňu žiadať.

Health,Insurance,Concept,hand,Arranging,Wood,Block,Stacking,With,Icon,Healthcare
Neprehliadnite

Zdravotná starostlivosť na Slovensku je ešte stále lacná

Ministerstvo zdravotníctva poukazuje na to, že schválenie zdravotníckych technológií regulačnými orgánmi Európskej únie nie je zárukou, že technológia je vhodná pre jednotlivé európske krajiny a má byť hradená z ich prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Prax ukazuje, že rezortu zdravotníctva aktuálne chýbajú dostatočné analytické kapacity na hodnotenie klinického prínosu a ďalších aspektov hodnoty prichádzajúcich technológií.

Päťročné obdobie

Riaditeľ inštitútu by mal mať päťročné funkčné obdobie. Ministerstvo chce, aby nedochádzalo k prekrývaniu s volebnými obdobiami orgánov štátnej moci.

Centrálna prípravovňa liekov.
Neprehliadnite

Biznis so zdravím trhal na Slovensku rekordy. Zisky rástli o stovky percent

Prvého riaditeľa má poveriť riadením inštitútu minister až do vybratia kandidáta vo výberovom konaní, ktoré sa má zorganizovať do dvoch rokov od založenia inštitútu. V prípade podpísania prezidentkou má byť zákon účinný od 1. januára 2022.

Ministerstvo už skôr avizovalo, že chce vytvoriť HTA agentúru najneskôr do konca roka 2021. Od júla 2020 preto vznikol na ministerstve zdravotníctva odbor agentúry pre HTA, ktorý má pripraviť základy na vytvorenie neziskovej a nezávislej agentúry. Vznikom inštitútu sa má tento odbor zrušiť a zamestnanci odboru majú prejsť do inštitútu.