Firmám a živnostníkom by od mája budúceho roka malo ubudnúť povinností voči štátu a samosprávam a rozšíria sa ich možnosti pri zriaďovaní či prerušení živnosti. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení živnostenský zákon a zákon o obecnom zriadení, zverejneného v medzirezortnom pripomienkovom konaní na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Vzali práčku späť do servisu a doniesli ju o pár dní, no nepreskúšali ju – jednoducho prácu „odflákli“.
Neprehliadnite

Živnostníci si opäť priplatia. Od januára sa im budú zvyšovať minimálne odvody

,,Jedným z cieľov predkladaného návrhu je v súlade s princípom 'jedenkrát a dosť' pokračovať v snahe o odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb," uviedlo Ministerstvo vnútra SR v dôvodovej správe k predloženej legislatíve. Živnostenský úrad pri ohlásení živnosti nebude požadovať preukazovanie skutočností, ku ktorým už prístup má alebo sú mu známe z doterajšej úradnej činnosti.

Eurové bankovky v peňaženke.
Neprehliadnite

Živnostníci môžu vďaka pandémii ušetriť na odvodoch. Poctivci začnú platiť skôr

Novela okrem iného skracuje minimálnu lehotu na pozastavenie živnosti z pol roka na jeden mesiac a maximálnu lehotu predlžuje z troch rokov na štyri roky. Zároveň sa zníži aj miera regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných aj viazaných živnostiach, skracuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe. Počet viazaných a remeselných živností zákon znižuje. Vyučovanie cudzích jazykov alebo prekladateľské a tlmočnícke služby sa stanú od 1. mája budúceho roka voľnými živnosťami.

Peniaze
Neprehliadnite

Ste živnostník a potrebujete od banky úver na bývanie? Máte lepšie šance ako pred mesiacom

Zákon tiež ruší obciam oprávnenie ukladať fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s ustanoveným prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy. Účinnosť zákona ministerstvo navrhlo od začiatku mája 2021.