Ministerstvo životného prostredia chystá novelu zákona o ochrane prírody. Priniesť by mala dočasnú stavebnú uzáveru národných parkov či vyššie odmeny pre súkromných urbárnikov. Ide o reakciu na žalobu Európskej komisie voči Slovensku pre klesajúci počet hlucháňa hôrneho na našom území.

Ak nedôjde k zmene, hrozí krajine vysoká opakovaná pokuta, ako sa to stalo v Poľsku. Pre podobný problém v súčasnosti krajina platí 100- tisíc eur denne, kým situáciu nevyriešia. Podľa šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO) je kritická situácia s hlucháňom špičkou ľadovca. „Návrh bude zavádzať dočasnú stavebnú uzáveru, kým sa neuskutoční zonácia národných parkov, teda kým sa neurčí, kde sa stavať môže a ktoré miesta majú zostať bez zásahu," priblížil Budaj. Developeri sa podľa šéfa rezortu nemusia obávať, ak bude novela schválená, stavebná uzávera potrvá pár mesiacov. Treba podľa neho jasne vymedziť územia v štvrtom a piatom stupni ochrany, kde bude zakázané stavať.

Na snímke vľavo predseda vlády SR Igor Matovič a vpravo minister životného prostredia SR Ján Budaj počas tlačovej konferencie, ktorá bola spojená s prestrihaním pásky kancelárie prvého kontaktu: Zelená linka, sadenie okrasného stromu (jaseňovca metlinatého) do stromoradia pred budovou ministerstva a symbolické zazelenenie Štúrovho námestia pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Ján Budaj: OĽaNO má v slovenskom príbehu svoje dôležité poslanie

V návrhu sa tiež navrhuje, aby boli lepšie zaplatení súkromní urbárnici, ktorí chránia krajinu v prospech spoločnosti. Správa chránených území by mala podľa novely prejsť pod Štátnu ochranu prírody. „To dúfam pomôže predísť pokute aj ďalšiemu ničeniu lesov," zdôraznil Budaj. Európska komisia začiatkom júla oznámila, že sa po viacerých varovaniach rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za ohrozenie hlucháňa hôrneho. Komisia tvrdí, že SR do svojej národnej legislatívy správne nezaviedla a nedodržiava niektoré články európskej smernice o biotopoch a smernice o vtákoch.

Komisia upozornila, že v slovenských lesoch nachádzajúcich sa v lokalitách sústavy Natura 2000 sa uskutočňuje intenzívna ťažba dreva. Od vstupu Slovenska do Únie v roku 2004 populácia hlucháňa hôrneho v rámci 12 osobitne chránených území, ktoré boli klasifikované na účely jeho ochrany v zmysle smernice o vtákoch, poklesla preto o polovicu. Slovensko prijalo plán záchrany hlucháňa hôrneho, v ktorom uznalo tento pokles a vymedzilo opatrenia na jeho zastavenie. Tieto opatrenia sa však vo všeobecnosti neuskutočnili. Podľa ministra Budaja stav, v akom hlucháň hôrny na Slovensku prežíva, je dôkazom úpadku slovenskej prírody.