Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách má znížiť riziká v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu pri emitovaní dlhopisov. Vyplýva to z návrhu novely z dielne ministerstva financií, ktorý v stredu schválila vláda.

V návrhu novely zákona je aj doplnenie ďalšej alternatívy výpočtu ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi do Garančného fondu investícií, ako aj implementácia eurosmernice o trhoch s finančnými nástrojmi.

Zároveň v nadväznosti na úpravu dlhopisov sa umožňuje burze obchodovať s cennými papiermi s nízkym rizikovým profilom, ktoré sa neobchodujú na regulovanom trhu alebo mnohostrannom obchodnom systéme organizovanom burzou.

Ďalšie dôležité správy

Rodinný dom Petra Pavla v obci Černouček.
Neprehliadnite

Zvýšenie dane z nehnuteľnosti roztvorí príjmové nožnice medzi bohatými a chudobnejšími