Novela umožní podľa hovorkyne rezortu definovať časový nárok poistenca na zdravotnú starostlivosť. Následne sa presne zadefinujú jednotlivé časové pásma, ako aj maximálne čakacie lehoty.

Cieľom je sprehľadniť systém tvorby čakacích zoznamov, zjednotiť postup. Rezort chce určiť maximálnu dobu čakania pacienta na neakútne vyšetrenie.

„Napríklad na vyšetrenie CT v prípade neakútneho zdravotného problému by mohol pacient čakať tri týždne, na magnetickú rezonanciu napríklad päť týždňov. V prípade akútneho zdravotného problému sa vyšetrenie zrealizuje okamžite,“ povedala hovorkyňa.

Povinnosti pre poisťovne

Zdravotné poisťovne aj poskytovatelia budú musieť uverejniť zoznam poistencov na svojich webových stránkach. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nebude môcť poskytnúť pacientovi do jedného mesiaca plánovanú starostlivosť, musí mu zdravotná poisťovňa navrhnúť zaradenie do zoznamu. Podľa novely by poistenec nemohol byť súčasne zaradený do viacerých zoznamov na ten istý zákrok.

Súčasťou návrhu je tiež uprednostnenie darcov krvi a orgánov. Odklad poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti by mal byť možný na základe žiadosti poistenca zaslanej zdravotnej poisťovni.

Zdravotná poisťovňa tiež bude môcť poistencovi navrhnúť poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti aj s takým poskytovateľom, s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v SR alebo u poskytovateľa v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ).

V prípade neschopnosti zdravotnej poisťovne uhradiť zdravotnú starostlivosť v lehote 12 mesiacov vznikne jej povinnosť uhradiť plánovanú zdravotnú starostlivosť poskytnutú akýmkoľvek poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na území SR alebo akýmkoľvek poskytovateľom v EÚ, v Nórsku, v Lichtenštajnsku, na Islande alebo vo Švajčiarsku.