Súdny dvor EÚ už pred tromi rokmi rozhodol, že Slovensko porušilo európske právo, keď schválilo prevádzku skládky pri Žiline, bez toho že by prijalo plán jej úpravy na ochranu životného prostredia v súlade s príslušnou únijnou smernicou. Prevádzku skládky kritizovali občianski aktivisti.

Európska komisia informovala, že na Slovensko podala novú žalobu za to, že Bratislava skorší verdikt neuposlúchla. Komisia navrhla udeliť Slovensku pokutu v minimálnej výške 939-tisíc eur a penále 6793,80 eura denne až do zjednania nápravy.

„Urobíme všetko preto, aby skládka bola definitívne uzavretá,“ povedal L. Sólymos, podľa ktorého chce Bratislava všetky záväzky splniť ešte do rokovania o pokute na únijnom súde, a vyhnúť sa tak sankciám.

L. Sólymos uviedol, že najnovší postup Európskej komisie ho prekvapil. Povedal, že odpad na spomenutú skládku nemožno na základe predbežného opatrenia voziť už od roku 2014.