Podľa jeho ďalších slov táto dohoda o voľnom obchode by mala odstrániť bariéry a clá, ktorým doteraz čelili firmy z členských štátov EÚ pri vývoze do Japonska. Nové pravidlá sú dobrou správou pre slovenskú ekonomiku, najmä z pohľadu automobilového priemyslu. Dohoda by mala zvýšiť export slovenských výrobkov.

Koniec väčšiny ciel a poplatkov

Dohoda o hospodárskom partnerstve bola podpísaná na samite EÚ – Japonsko v júli minulého roka. Európsky parlament ju schválil v decembri 2018 a do platnosti vstupuje 1. februára 2019.

Ide o ambicióznu a komplexnú dohodu o hospodárskom partnerstve, s cieľom vytvárať nové príležitosti a zabezpečovať právnu istotu pre obchod a investície medzi oboma partnermi.

Odstráni sa drvivá väčšina ciel a poplatkov, čo znamená pre vývozcov z EÚ ročnú úsporu vo výške jednej miliardy dolárov. Európske spoločnosti vyvážajú každý rok do Japonska tovar v hodnote viac ako 58 miliárd eur a služby v hodnote vyše 28 miliárd eur.

Obojstranne vyšší rast

Európskym obchodným spoločnostiam z rôznych oblastí vrátane poľnohospodárstva sa otvoria nové príležitosti na japonskom obchodnom trhu, ktorý zahŕňa 127 miliónov spotrebiteľov. Súčasne sa v mnohých oblastiach posilní spolupráca medzi EÚ a Japonskom.

Dohoda má mať významný pozitívny vplyv tak na EÚ, ako aj na Japonsko. Dlhodobý rast HDP sa v prípade EÚ odhaduje na 0,76 percenta. Možno očakávať, že v prípade EÚ sa v dôsledku dohody dvojstranný vývoz zvýši o 34 percent a celkový svetový vývoz o 4 percent.

„Dohoda je jasným signálom, že dve významné ekonomiky sveta vidia budúcnosť v rozvoji obchodu a vzájomných vzťahov a nie v protekcionizme. Takéto obchodné dohody sú veľmi dôležité aj pre Slovensko s jeho otvorenou a proexportne orientovanou ekonomikou. Odstránenie technických a regulačných obchodných prekážok sme intenzívne presadzovali už počas rokovaní,“ zhodnotil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).

Nová príležitosť pre slovenský export: EÚ a Japonsko už sú zónou voľného obchodu

Dohodu lídri podpísali ešte v júli. Zdroj: TASR / AP

Menej testovania pre automobilky

Odbúranie obchodných prekážok sa prejaví aj v automobilovom priemysle. Po novom už nebude potrebné napríklad duplicitné testovanie technických prvkov automobilov.

V praxi to bude znamenať, že autá vyrobené na Slovensku (respektíve v EÚ) podľa platných európskych regulácií už nebudú opätovne prechádzať testami či certifikáciou v Japonsku, a naopak.

Výsledkom bude výrazná úspora času a bezproblémový export vozidiel. Práve automobily sú najvyvážanejšou komoditou zo Slovenska na japonský trh (60,8 percenta z celkového exportu).

Prvá dohoda s odvolaním na Paríž

Okrem automobilového priemyslu by mali nové podmienky pozitívne vplývať aj na diverzifikáciu exportu slovenských výrobkov do Japonska. V roku 2017 predstavoval vývoz SR do Japonska 118,6 milióna eur, teda 0,16 percenta z celkových vývozov SR.

Vďaka novej dohode, ktorá obchodovanie uľahčí, sa toto percento môže zvýšiť. Dohoda má zvýšiť export, no na druhej strane uľahčiť dovoz kvalitných japonských produktov na trh Európskej únie.

DHP tiež prenesie liberalizáciu vín, významných agropotravinárskych výrobkov, bravčového mäsa, podstatné zlepšenie podmienok prístupu na trh pre vývoz hovädzieho mäsa a všetkých ostatných druhov syra z EÚ, ako aj liberalizáciu priemyselných výrobkov. Japonsko bude uznávať európske zemepisné označenia, ktoré budú na tamojšom trhu chránené rovnako ako v EÚ.

Dohoda s Japonskom má priniesť vysoké štandardy v oblasti pracovného trhu, ochrane spotrebiteľa a počítačových dát alebo v ochrane životného prostredia, vrátane boja proti zmene klímy. Tento dokument je vôbec prvou obchodnou dohodou, ktorá sa priamo odvoláva na Parížsku globálnu klimatickú dohodu.